En till våning. Studemaskolan i Bandhagen vill bygga på en våning på det här huset. Foto: Leonard Goldberg

Bandhagenskola med kopplingar till scientologikyrkan vill bli större

Studemaskolan, som har kopplingar till scientologin, ska utöka med fler elever och vill därför bygga ut sitt skolhus i Bandhagen.

  • Publicerad 11:40, 22 apr 2016

Studemaskolan i Bandhagen vill utöka med fler elever, från dagens 170 till 200, därför ansöker de om att få bygga ut sitt skolhus på Kallforsvägen 40. Skolan vill bygga ett nytt skolhus i två våningar, alltså dubbelt så stort som idag, alternativt bygga på en våning på det befintliga huset.

Hyr marken av staden

Skolan hyr i dag marken med tomträtt av Stockholm stad, medan huset ägs av skolan. Eleverna är uppdelade på tio klasser, dels i dagens skolhus, dels i lokaler i Bandhagens centrum. I skolhuset går cirka 60 elever. Tanken med utbyggnaden är att kunna samla alla barn under samma tak, och att ta in fler.

Studemaskolan drivs av Föreningen Aktiva Studier och har klara kopplingar till scientologin, som enligt flera ses som en sektliknande rörelse. De använder sig av pedagogiken Applied Scholastics, som skapats av Scientologikyrkans grundare L Ron Hubbard, som skolan väljer att kalla humanist, filosof och utbildare.

Studemaskolan finns som sökbar skola på Stockholm stads hemsida.

Hur ser ni på att skolans pedagogik kommer från Scientologikyrkans grundare?

– Studema har lika stor rätt att bedriva verksamhet som andra friskolor, och man får ha en annan pedagogik, så länge de följer läroplanen för den svenska grundskolan. Men får vi indikationer om att någonting inte fungerar som det ska kan vi, eller föräldrar, göra en anmälan till Skolinspektionen, som då kan granska verksamheten, säger Carina Hallqvist, grundskolechef i Enskede-Årsta-Vantör.   

Pröva ansökan

Stadens tjänstemän tycker att påbyggnaden, alternativt ett helt nytt skolhus, ska godkännas.

– De vill bygga ut skolan och då är det vår roll att pröva deras ansökan. Och det finns ett behov av skolplatser i området, säger Martin Edfelt, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Rektorn Ronny Susman vill inte kommentera utbyggnaden. Ärendet bordlades på senaste mötet i stadsbyggnadsnämnden.