Enligt Lex Sarah-anmälan har ett barn berättat att det utsatts för ett sexuellt övergrepp i sitt jourhem. När socialtjänstens familjehemssektion kontrollerade hemmet visade det sig att hemmet inte hade utretts och godkänts av socialnämnden innan placeringen

Barn blev kvar i jourhem trots sexbrottsmisstanke

Ett barn uppgav att hen utsatts för sexuella övergrepp i sitt jourhem. Då visade det sig att hemmet inte utretts och godkänts av socialtjänsten innan placeringen. Nu ska IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granska händelsen.

  • Publicerad 12:39, 6 nov 2018

Händelsen klassas som ett grovt missförhållande och lex Sarah-anmäldes av socialtjänsten i juli i år. Enligt anmälan har ett barn berättat att det utsatts för ett sexuellt övergrepp i sitt jourhem. När socialtjänstens familjehemssektion kontrollerade hemmet visade det sig att hemmet inte hade utretts och godkänts av socialnämnden innan placeringen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Ändå dröjde det åtta dagar innan barnet omplacerades och sju dagar innan en polisanmälan gjordes, vilket IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar.

"Underlåtenheten att i dessa delar agera skyndsamt har medfört ett missförhållande för den enskilde i form av ett potentiellt hot mot den enskildes säkerhet samt fysiska och psykiska hälsa", skriver de i sin rapport.

Placerades utan beslut

Socialnämnden får också kritik för att den nya jourhemsplaceringen har gjorts utan formellt beslut från den högsta ansvariga i socialnämndens utskott.

Senare visar det sig att placeringen inte har fungerat och att barnet har lämnats till en släkting utan att socialjouren kontaktas.

Ska fortsätta utreda fallet

I sitt svar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skriver socialnämnden bland annat att man planerar att utbilda de anställda i beslutsprocesser för att något liknande inte ska hända igen.

Men enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har Botkyrka kommun inte uppfyllt sin utrednings- och anmälningsskyldighet i fallet. Myndigheten anser att socialnämnden inte har redogjort för vilka åtgärder som man har vidtagit och kommer att vidta för att något liknande inte ska kunna hända igen.

IVO skriver att de kommer att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

För några veckor sedan berättade BotkyrkaDirekt om ett fall då ett barn placerats i ett jourhem hos en kriminell. Då uppgav socialtjänsten att man inlett ett arbete med att kartlägga alla jourhem som inte blivit grundligt utredda för att se till att de är lagliga.

Barn bodde i jourhem hos kriminell

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android