Har lex Sarah-anmälts. Foto: Mostphotos

Barn bodde i jourhem hos kriminell

Två barn har placerats i ett jourhem i Botkyrka där personen som haft ansvar för barnen var aktiv kriminell. Nu lex Sarah anmäls socialtjänsten och en utredning påbörjas för att kartlägga jourhem som inte utretts tillräckligt, enligt nyhetsbyrån Siren.

  • Publicerad 12:07, 19 okt 2018

Det var 2015 som socialtjänstkontoret i Tullinge placerade två barn i ett jourhem i Botkyrka där personen i hemmet var kriminell. 

Jourhemsvärden hade en omfattande brottslig bakgrund när barnen placerades i hemmet och begick brott under tiden barnen bodde där. Först när personen i hemmet dömts till fängelse fick barnen flytta från hemmet. 

De två barnen var ensamkommande flyktingbarn som kom till Botkyrka under 2015. 

– I den stora flyktingvågen som skedde då var det tyvärr tak över huvudet som gällde, säger Marie Lundqvist, förvaltningschef för socialtjänsten.

Jourhemmet var inköpt av kommunen och det företaget som skötte placeringen hade inte gjort tillräcklig kontroll av hemmet. Bland annat hade inget utdrag gjorts ur brottsregister från polisen. 

– I den stora flyktingvågen kom det en del företag som inte var riktigt lika seriösa som andra. Men det är kommunens skyldighet att följa upp dessa kontroller men det missade vi, säger Marie Lundqvist. 

Nu har socialtjänsten gjort en lex Sarah anmälan jobbar socialtjänsten för att säkerställa att något sådant inte händer igen. 

– Vi menar att det är väldigt allvarligt, det är därför vi har gjort en lex Sarah anmälan. Nu jobbar vi hårt med rutinerna inom familjehemsvården för att se till har man inte missar att följa upp en sådan sak, säger hon. 

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Botkyrka kommun har även lex Sarah-anmält en annan händelse som skedde 2017. Den anmälan gäller en extern handledaren har haft hand om ett ärende utan att ett avtal eller uppdrag formulerats, eller ett sekretessavtal upprättas. Enligt anmälan agerade handläggaren utan socialtjänstens kontroll vilket ledde till stora brister i förtroendet för socialtjänsten. 

– Ibland kan belastningen bli så hög så vi tvingas ta in tillfälliga handläggare på konsultbasis. Deras arbete ska följas upp på samma sätt som alla andra, men när det gäller den här personen så gjordes inte det, säger Marie Lundqvist.

Socialtjänsten i Botkyrka har nu påbörjat ett arbete att kartlägga alla jourhem som inte blivit grundligt utredda för att se att alla jourhem är lagliga. 

Dessutom har en omorganisering påbörjats för att klargöra vem som ansvarar för externa handläggare.