Videomöte. Bokade möten med psykiatrin flyttas över digitalt. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Barn och unga kan få träffa psykolog digitalt

I takt med coronavirusets utbrott flyttar allt fler verksamheter över till digitala plattformar. Nu kommer BUP, barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm, i större utsträckning ha samtal via länk.

  • Publicerad 11:40, 26 mar 2020

Det drabbar de sårbara barnen mest.

Även om det fortfarande går att träffas för fysiska möten inom psykiatrin, finns en uppmaning att de som kan ska ha möten digitalt för att på så sätt minska mängden kontakter mellan människor. Men för att få vården att rulla på, har har Region Stockholm tagit fram ett specialavtal där alla vårdgivare ges ersättning för både videobesök och telefonsamtal.

– Vi har reglerat möjligheten att förrätta fullvärdiga vårdtillfällen över telefon eller digitalt. Hela specialistpsykiatrin i Region Stockholm har haft den här möjligheten sedan 2019, men givetvis vill vi få in de privata verksamheterna också, säger Susanne Nordling (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning.

BUP: Både för- och nackdelar

Enligt Henrik Höök, psykolog på BUP Stockholm, kan ett möte online eller via telefon i många fall till och med vara en fördel.

– För både medarbetare och patienter handlar det om en vana. Det är också lättare att hitta tider för patienterna när de inte måste avboka en större del av dagen för att åka till en mottagning på besök.

Han tror dock att det kan bli problem på längre sikt om skolorna stänger och barnen måste vara hemma från skolan.

– För en del kan det innebära mer problem hemma men det är annars vanligare att fler mår dåligt när de möter krav och förväntningar i skola eller med kamrater i vardagen. Problemen kommer dock bli mer påtagliga på längre sikt. Det drabbar de sårbara barnen mest.

Om BUP

Den som är barn eller ungdom och mår psykiskt dåligt kan vända sig till Stockholms barn- och ungdomspsykiatri.

På de lokala BUP-mottagningarn jobbar psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Både föräldrar och unga kan vända sig till sin lokala mottagning, och ingen remiss behövs.

Du hittar din lokala mottagning på BUP:s hemsida.