ORO. Bekir Uzunel (V), ledamot i utbildningsnämnden, är oroad över förslaget: ”Ska vi långsiktigt lösa problemet med kriminalitet och med barn som inte klarar skolan, då måste vi prioritera förskola och fritidshem. Går det här förslaget igenom så vet jag inte var vi är om tio år”. ”När budgetläget är som det är måste vi titta på hur generösa har vi råd att vara”, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S). Foto: Jannie Flodman

Barn till arbetslösa kan få färre förskoletimmar

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga kommer kunna vara på förskolan och fritidshem kortare tid. Det föreslår utbildningsnämnden i sin interna budget.

  • Publicerad 16:09, 19 dec 2019

Tiden som barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga får vara på förskola och fritis kan komma att minska, enligt ett förslag från utbildningsnämnden.

I nuläget får barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga samma tillgång till förskola som alla andra, det vill säga max 35 timmar per vecka.

Fritis är öppet fyra timmar om dagen för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.

– I internbudgeten föreslås en minskning, men vi har fortfarande inte kommit med ett skarpt förslag, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Enligt lagen måste kommuner erbjuda barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga minst 15 timmar i veckan på förskolan. För plats på fritidshem finns det inga lagkrav. Botkyrka erbjuder alltså i nuläget mer än lagen kräver, men nu måste 55,7 miljoner kronor sparas.

– När budgetläget är som det är måste vi titta på hur generösa vi har råd att vara, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

”Språket är nyckeln”

Bekir Uzunel (V), ledamot i utbildningsnämnden, är mycket kritisk till förslaget. Han menar att det ofta är just barn till arbetslösa som behöver tid på förskola och fritis mest för att utveckla språket.

– Språket är nyckeln till allt och de flesta som är arbetslösa är de som inte har svenska som modersmål och de som inte har studievana. Det är deras barn som nu drabbas så hårt, säger han.

Men Emanuel Ksiazkiewicz menar att alla timmar på förskola och fritis inte har samma pedagogiska värde.

– På förskolan är det särskilt mellan klockan 9 och klockan 14 som den huvudsakliga pedagogiska verksamheten sker och det är den tiden vi ser som prioriterad. 

Kan det vara stigmatiserande för ett barn att inte få gå på fritis lika länge som kompisarna på grund av att ens förälder är arbetslös?

– Jag tänker att det är viktigt att det görs en ordentlig barnkonsekvensanalys. Men samtidigt är det så att vi har varit mer generösa än vad lagen kräver och när ekonomin är knaper behöver vi se över var vi lägger våra pengar.

Så säger lagen

Enligt skollagen har barn inte automatiskt rätt till fritidshem när vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn.

Däremot kan man ha rätt till fritidshem om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Exempel på sådana behov kan vara att barnet har ett annat modersmål än svenska, eller om föräldrarna är arbetslösa eller sjukskrivna.

Förskola på minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan måste erbjudas till barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Visa merVisa mindre