Vill ha förskola. "Det är mest synd om barnen, som vill vara med sina kompisar", säger en förälder apropå eventuellt kortare tider på förskolan. Foto: Mikael Andersson

Barn till föräldralediga kan få mindre förskola i Danderyd

Det kan bli så att barn till barn föräldralediga får färre timmar i förskolan. Tjänstemän på kommunen har tagit fram en konsekvensbeskrivning där detta utreds.

  • Publicerad 16:14, 25 okt 2019

Idag har barn till föräldralediga rätt till 24 timmar på förskola när de är upp till fyra år gamla, medan fyra- till femåringarna har rätt till 30 timmar.

Tjänstemän på bildningsförvaltningen har nu, som ett led i sparkraven, tittat på hur stora besparingar man skulle göra om antal timmar som föräldralediga har rätt att ha sina äldre barn på förskola sänktes.

De har tagit fram fyra olika förslag, varav de förordar ett som innebär att de yngre barnen skulle få rätt till maximalt 15 timmar i veckan, och de äldre 25 timmar. Det förslaget skulle spara 4,8 miljoner kronor, enligt tjänstemännens beräkningar.

Från början var det kommunstyrelsen som bad utbildningsnämnden att titta på frågan, och nu har nämnden skickat tillbaka frågan till kommunstyrelsen.

– Det är ett svårt beslut att fatta, man måste fundera en vända till, säger Lena Cronvall Morén (M), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) säger att hon inte fått utredningen än.

– Så jag kan inte kommentera i dagsläget, säger Hanna Bocander.

Tre timmar per dag

Skollagen säger att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas förskola med minst tre timmar per dag eller minst 15 timmar i veckan från och med ett års ålder.

En kommun kan välja att erbjuda mer tid, vilket är vanligt i Stockholms län. I exempelvis Stockholms stad får barn till föräldralediga sedan 2018 max 30 timmar i förskolan. Innan dess hade de rätt till heltid i förskolan.

På öppna förskolan i Danderyd möts frågan om den eventuella sänkningen av antal timmar med kritik bland föräldralediga.

– Jag säger ett rungande nej. Jag har redan mejlat kommunen och sagt att jag tycker att det borde vara fler timmar, säger mamman Johanna Gunnstam.

– Ja, och mest synd är det om barnen, som vill vara där. Mitt barn frågar redan i dag varför hon måste gå hem tidigare och varför inte hon får stanna med de andra på förskolan, säger föräldralediga Mikaela Sundberg.

Pedagogisk verksamhet

För pappan Patrik Frid handlar det om synen på förskolan.

– När dagis infördes var det barnförvaring, men i dag är förskolan en pedagogisk verksamhet. Ska våra barn gå miste om den verksamheten?, säger han.

Alla föräldrarna är överens om att förskolan är bra för barnen – och för föräldrarna.

– Man blir inte den bästa föräldern om man samtidigt ska ta hand om en bebis och stimulera en fyraåring. Man kanske inte orkar, säger Mikaela Sundberg.

Tjänstemännens utredning handlar även om vilken rätt barn till föräldralediga ska ha att gå på fritids. Enligt det förslag som tjänstemännen tänker att man skulle kunna gå vidare med är det bara barn upp till årskurs tre som skulle ha rätt till fritids.

De läser läxor för integration

Nyheter Samlar nya och gamla Vallentunabor Det är svårt att lära sig svenska. Det upplever flera nyanlända i Vallentuna. Så när Benjamin, 22, och Erfan, 19, startade en förening för att erbjuda stöd med svenskaläxorna, blev uppslutningen stor.fredag 15/11 16:11
Stockholm Direkt