FLYTT. Verksamheten i Taurus nuvarande lokaler upphör, Foto: Leif Oldenburg

Barnen på Taurus måste flytta

För många förskoleplatser - för få barn. Det har länge varit oklart vad som ska hända med Bergshamras förskolor. Efter jul får barnen på förskolan Taurus flytta.

  • Publicerad 22:48, 8 okt 2018

Små enheter som Taurus är sårbara.

Redan i våras ryktades det om att förskoleverksamheten i Taurus nuvarande lokaler skulle upphöra. Men då blev det inget beslut. Föräldrarna uppfattade det som om verksamheten skulle få fortsätta i åtminstone ytterligare ett år.

Men nu kommer andra besked. I ett brev till föräldrarna meddelar barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheten i början på nästa år flyttas till Tellus på Hjortstigen några hundra meter bort.

Alessandra Wallman, förvaltningschef, vill inte kalla det en nedläggning.

– Hela förskolan flyttar, med personal och barn. De barn på Taurus som inte vill flytta med erbjuds förtur till en annan förskola i Solna.

Av Bergshamras fyra kommunala förskolor är Taurus den som just nu har flest tomma platser. Enligt Alessandra Wallman är det knappast tänkbart att platserna fylls ut framöver.

– Redan i dag finns det ett överskott på förskoleplatser i Bergshamra och befolkningsprognosen fram till 2025 visar på ett fortsatt överskott. Små enheter som Taurus är sårbara. Det är svårt att driva pedagogiskt utvecklingsarbete på en så liten förskola.

Våren 2017 togs ett beslut om att Rågens förskola på Åbergssons väg skulle flytta till Tellus där det redan då fanns tomma platser. Det beslutet revs dock upp, bland annat efter protester från föräldrarna.

”Många vårdnadshavare har hört av sig och har påtalat faktorer som innebär att staden har valt att ompröva beslutet att flytta verksamheten”, skrev förvaltningen då.

Beslutet om Taurus framtid tas troligtvis på barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 17 oktober.

MER Förskolor

Kommunala förskolor i Bergshamra.
Rågen: 35–38 platser, ett par platser tomma.
Tellus: Cirka 100 platser, ett 40-tal platser tomma.
Taurus: 35 platser, cirka 15 tomma platser.
Fröet: 35–38 platser, några få platser tomma.

Stockholm Direkt