NY POLITISK LEDARE. Tomas Selin (C) är sedan valet ny ordförande i förskolenämnden. Foto: Centerpartiet/Mostphotos

Barngrupperna i Huddinges förskolor växer

För första gången på fyra år växer barngrupperna i Huddinges förskolor. Det efter ett år av sparkrav och protester från förskolepersonal och föräldrar.

  • Publicerad 11:58, 9 apr 2019

Vid samma tid förra året stoltserade Huddinge kommun med att ha minskat storleken på barngrupperna i förskolan tre år i rad. Nu har den positiva trenden brutits. Under 2018 har grupperna vuxit från 16,1 barn per avdelning till 16,4. Det visar färska siffror från Skolverket.

Huddinge har därmed större barngrupper än snittet i Stockholms län (15,9). Men det är samtidigt 13 kommuner i länet som har ännu större barngrupper än Huddinge.

Personaltätheten har samtidigt minskat från 4,9 barn per heltidsanställd 2017 till 5,2 barn per heltidsanställd 2018. Även där ligger Huddinge strax över länssnittet.

Andelen legitimerad och utbildad personal är däremot i princip oförändrad. Där ligger Huddinge strax under länssnittet.

Protester mot sparkrav

– Det är mindre trevliga siffror, men inte särskilt förvånande. Dels vet vi att vi har en lärarbrist som gör att det är svårt att få tag på utbildad personal. Men framförallt trissas lönerna upp väldigt mycket. Trots att vi skjuter till medel varje år så innebär det att när lönerna ökar så mycket så räcker inte pengarna till lika många, säger Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande.

Inför 2018 hade förskolorna i Huddinge en total skuld på 37,8 miljoner kronor eftersom flera förskolor inte hade lyckats hålla sig inom budgeten. Det ledde till ett antal sparkrav. Man har bland annat lagt ner och slagit ihop öppna förskolor, blivit mer återhållsamma med att ta in vikarier och dragit ner på antalet specialpedagoger.

Sparkkraven ledde till protester från förskolepersonal och föräldrar.

Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen

Att barngrupperna nu växer, kan det sägas bero på besparingarna?

– Det är klart att det är en del av förklaringen. Det är en del av orsaken i hela kommunsverige. Det är svårt att bibehålla samma storlek på barngrupperna när löneläget varit så högt och bristen på förskollärare så stor, säger Tomas Selin.

Ni gick till val på att minska barngrupperna, när kommer det ske?

– Det vi framförallt måste sikta in oss på för 2020–2021 är att bibehålla nivån som vi har. Men förhoppningsvis kan de börja minska inom de kommande åren. Vi ska göra det vi kan. Vi skjuter till över fyra procent extra till förskolan i år.

Efter sparkraven: Extra miljoner till Huddinges förskolor

Som ett steg i arbetet mot mindre barngrupper ska kommunen börja föra egen statistik om förskolan som ska redovisas två gånger om året. I dag förlitar man sig på Skolverkets statistik som ges ut en gång per år och ett halvår efter att statistiken samlades in.

Tomas Selin tror också att det är viktigt att man fokuserar på att lyfta upp och sprida goda exempel från förskolorna i kommunen för att förbättra arbetsmiljön.

– Vi är med i forskningsprojekt med flera närliggande universitet och högskolor och har otroligt många inspirerande förskollärare som driver utvecklingen. Om vi lyfter det kan vi rekrytera personal utifrån det viktiga jobb som görs och inte bara utifrån lönen. Jag tror att förskollärare prioriterar att jobba i kommuner och på förskolor där man kan få utvecklas och där man kan få en bra arbetsmiljö.

Delad bild om krisen i Huddinges förskolor

Ny statistik från Skolverket

Huddinge kommun:

Antal barn per avdelning: 16,4 (+0,3)
Antal barn per årsarbetare: 5,2 (+0,3)
Andel helttidsstjänster med förskollärarlegitimation: 26% (+/-0)
Andel helttidsstjänster med pedagogisk högskoleexamen: 27% (-1)
Andel helttidsstjänster med förskollärarexamen: 26% (+/-0)
Andel helttidsstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn: 18%

Snittet i Stockholms län:

Antal barn per avdelning: 15,9 (+1)
Antal barn per årsarbetare: 5,1 (+/-0)
Andel helttidsstjänster med förskollärarlegitimation: 28% (+/-0)
Andel helttidsstjänster med pedagogisk högskoleexamen: 30% (+/-0)
Andel helttidsstjänster med förskollärarexamen: 28% (+/-0)
Andel helttidsstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn: 15%

Visa merVisa mindre