100 bast. Så här såg det ut på klubben 1920. Foto: Stadsmuseet

Båtklubb fyller 100 ​​​​​– firar med bok

Västermalms båtklubb på Kungsholms strand fyller tresiffrigt.

  • Publicerad 16:49, 9 jul 2019

Förutom en jubileumsfest den 24 augusti, ger man ut en bok för att högtidlighålla att man nu i 100 år legat vid Karlbergssjöns strand, mitt emot Karlbergs Slott. Boken är på 160 sidor och berättar i ord och bild klubbens historia från starten 1999. Information och beställning görs via information@vastermalmsbatklubb.com.