Kort restid. Att åka pendelbåt till Vårby skulle ta 17 minuter. Foto: Daniel Cannervik

Båtlinje till Vårby är landstingets reservlösning

Busslinjen via Slagstafärjan drar ut ordentligt på tiden. Men om den inte skulle bli av kan Ekeröborna få en ny pendelbåtslinje i stället – till Vårby. Det föreslår trafikförvaltningen i en utredning.

  • Publicerad 15:10, 1 feb 2019

Det skulle ge väldigt stora resvinster.

Nya bostäder och arbetsplatser i vattennära lägen har fått trafikförvaltningen att utreda framtidens behov av vattenburen kollektivtrafik, efter ett tidigare beslut i landstingsfullmäktige. Restider kan kortas och gatu- och vägnäten avlastas.

I Ekerös centrala delar kommer uppemot 900 bostäder att byggas de kommande åren, så kommunen kan därför i allra högsta grad vara intressant för nya linjeanslutningar.

Trafikförvaltningen rekommenderar därför i sin utredning att landstinget inleder en dialog med Ekerö och Huddinge kommun om att genomföra en samfinansierad försöksperiod för en ny pendelbåtslinje – mellan Ekerö och Vårby.

Enligt skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) är någon form av förbindelse mellan Ekerö och fastlandet nödvändig, men han betonar att en ny båtlinje till Vårby i dagsläget enbart är en reservlösning. Busslinjen via Slagstafärjan är fortfarande huvudspåret.

”Stora resvinster”

– Det skulle ge väldigt stora resvinster. De som i dag har anledning att resa från Ekerö till södra länet har väldigt långa och omständliga resvägar, så en tvärförbindelse behövs. Men mer talar för bussen på färjan. I första hand måste den möjligheten undersökas, säger Gustav Hemming.

– Men om det inte går i mål kan det här bli aktuellt.

Båtlinjen skulle binda ihop Ekerö och Huddinge med en restid på 17 minuter, att jämföra med dagens kollektiva restid på 84 minuter. I Vårby finns tunnelbanans röda linje och bussar till Tumba, Fruängen, Huddinge station och Kungens Kurva.

Men om eller när ett beslut fattas om att starta en busslinje via Ekeröleden kommer idén om en ny pendelbåtslinje att skrotas.

Kostnaden för att genomföra ett försök med en båtlinje mellan Ekerö och Vårby bedöms till uppemot åtta miljoner kronor per år.

Ekeröbo dömd till flerårigt fängelsestraff för knarkbrott

Nyheter Tre och ett halvt år i fängelse. Det blir straffet för en 22-årig Ekeröbo som hanterade stora mängder cannabis i en lägenhet på Stora Essingen.söndag 18/8 6:15