Sjömack. Macken i Stäket kan tvingas stänga efter att miljökontroller visat på föroreningar i marken och vattnet omkring platsen. Foto: Mikael Andersson

Båtmacken i Stäket kan tvingas stänga

Båtmacken i Stäket har funnits sedan femtiotalet. Men nu riskerar den att behöva stänga, efter att miljökontroller visat på föroreningar i marken och vattnet runt platsen.

  • Publicerad 11:57, 13 jun 2018

Det här kommer som ett slag i ansiktet

Stäkets Skeppshandel består bland annat av sjömack, restaurang och gästhamn. Macken ska ha funnits sedan 1956, men nu kan den behöva stänga.

– Det här kommer som ett slag i ansiktet. Om vi behöver stänga stannar det av hela sjöfarten, det finns inga andra båtmackar i norra Mälaren. Den närmaste ligger i Ålsten, säger Erik Hammar, ägare av macken sedan 28 år tillbaka.

Bakgrunden är att Järfälla kommun har gjort miljöprover i området, för att de detaljplanerar Stäketfläcken där sjömacken ligger. Och i både omkringliggande mark och vatten har de hittat föroreningar. De riskerar att sprida sig till delar av Mälaren, som tillhör det vattenskyddsområde som förser norra Storstockholm med vatten.

– Man har påträffat föroreningar runtom sjömacken, och då den delen av Mälaren är en dricksvattentäkt, innebär det att vårt dricksvatten riskerar att förorenas. Därför ser vi för stora risker med att låta verksamheten fortsätta, säger Gabriella Östman, miljöinspektör vid Järfälla kommun.

Ska göra nya miljötester

Enligt den rapport som ligger till grund för kommunens förslag till beslut (politikerna har ännu inte godkänt förslaget, och mackägaren har fått komma med synpunkter), går det dock inte att fastställa att föroreningarna verkligen kommer från sjömacken. Därför måste macken senast den 27 juli göra en provtagning i jord och vatten i området.

– De säger att det är upp till mig att bevisa att föroreningarna inte kommer härifrån. Men hur ska jag kunna bevisa att det inte är jag?, frågar han sig.

Politikerna i miljö- och bygglovsnämnden ska ta upp beslutsförslaget den 26 juni, då båtmackens framtid alltså avgörs. Om Erik Hammar inte kan visa att det inte är sjömacken som orsakat föroreningarna, är kommunens plan att stänga macken.

Vad skulle det innebära att behöva stänga macken?

– Det är ett enormt bakslag, jag har jobbat med det här i 28 år, och sälja bensin blir man inte rik på. Jag har lagt ner jättemycket pengar på det här, säger Erik Hammar.

Den tillhörande restaurangen kommer att bli kvar oavsett vad som händer med macken.

Stockholm Direkt