UPPÅT. Ulriksdalsskolan invigdes till höstterminen 2014, Foto: Leif Oldenburg

Bättre resultat i Solnas skolor

Eleverna på Solnas skolor får högre kunskapsresultat för andra året i rad.

  • Publicerad 01:15, 19 jun 2019

Skolorna i Solna arbetar sedan 2018 med en kunskapsstrategi för att förbättra kunskapsresultaten. Redan förra året ökade resultaten och i den senaste mätningen fortsätter siffrorna att stiga, skriver Solna stad i ett pressmeddelande.

Meritvärdet i årskurs 9 ökar till 236,8 poäng, en ökning med 6,6 poäng. Andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen ökar till 78,16 procent, en ökning med drygt 5 procent. Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökar med 3,6 procent.

– Det visar att vi är på rätt väg med den kunskapsstrategi som vi sjösatte för två år sedan, och att skolornas aktiva arbete med att utveckla undervisningen ger resultat, säger skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) i pressmeddelandet.

Fem miljoner

Solna stads kunskapsstrategi togs fram med målet att förbättra kunskapsresultaten och antalet elever med behörighet till gymnasiet. Konkret handlar arbetet med att förbättra kunskapsresultaten om att kontinuerligt utveckla undervisningen, stärka ledarskapet och erbjuda kvalitativ kompetensutveckling till lärare och pedagoger. Dessutom görs fler individuella uppföljningar än tidigare, för att fånga upp och ge stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapsresultaten.

Kunskapsstrategin antogs i barn- och utbildningsnämnden 2017 och gäller under mandatperioden 2018 – 2022. I stadens budget för 2019 satsas fem miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan.

Stockholm Direkt