Samarbete. ”Vi ska också kunna ställa krav på varandra och säga ’det här är för otydligt’,”, säger Stephan Kiernan på polisen, till vänster. Till höger Mikael Jeppson från Stockholms stad. Foto: Mikael Andersson

Bättre samarbete ska förebygga kriminalitet

Sedan flera år samarbetar polisen och Stockholms stad för att förebygga kriminalitet och med att fånga upp de som vill lämna den kriminella banan. Nu pågår ett pilotprojekt i Rinkeby för att ta samarbetet till nästa nivå.

  • Publicerad 15:47, 19 maj 2020

En viktig faktor är att öka förståelsen för varandras verksamheter.

Sedan några år tillbaka jobbar polisen och Stockholms stad tillsammans mot kriminella grupperingar. I oktober 2019 inledde lokalpolisområde Rinkeby och staden ett nytt pilotprojekt för att stärka samarbetet ytterligare. Projektet har två delar: att fånga upp unga på väg in i kriminalitet, och att motivera och stötta de som vill lämna kriminalitet bakom sig.

Fler inblandade

Tidigare skedde samverkan främst mellan den lokala områdespolisen och socialtjänsten. I det nya projektet är fler verksamheter inom både polisen och staden inblandade. Bland annat spanings- och grova brottsverksamheten hos Polisområde Nord och frivården inom Kriminalvården.

– I grunden är våra roller tydliga, polisen ska lagföra brott och kommunen ska arbeta med de som vill lämna den kriminella banan. Båda parter ska arbeta förebyggande. Det här samarbetet ger bättre effekt än om vi arbetar var för sig, säger Mikael Jeppson, ansvarig för projektet från stadens sida.

Stephan Kiernan, projektansvarig hos polisen, fortsätter:

– En viktig faktor är att öka förståelsen för varandras verksamheter. Vad behöver vi från polisens sida skriva i en orosanmälan för att socialtjänsten ska kunna göra en bra utredning, till exempel. Vi ska också kunna ställa krav på varandra och säga ”det här är för otydligt”.

Det finns många utmaningar i lagstiftningen i fråga om sekretess och vilken information som får delas mellan verksamheterna. Dessutom är effekterna av förebyggande arbete svåra att mäta. Men de ser vinster med projektet.

– Kvaliteten på orosanmälningar har blivit bättre, socialtjänsten har bättre möjligheter att utföra sitt arbete, säger Stephan Kiernan.

Pilotprojektets delar

För några år sedan startade polisen sin insatsgrupp Team 2022, för att få bukt med den organiserade brottsligheten. Samtidigt förstärkte staden sitt arbete genom bland annat sociala insatsgrupper och avhopparverksamhet.

I det nya pilotprojektet ingår flera verksamheter. Från polisen är det lokalpolisområde Rinkeby, Team 2022, regional brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS), sektionen för grova brott och underrättelseverksamheten.

Från Stockholms stad är det socialförvaltningen med avhopparverksamhet och ungdomsinsatser, stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta med flertalet verksamhetsområden, bland annat sociala insatsgrupper för unga och unga vuxna.

Stadsledningskontoret samordnar arbetet.

Polisen ansvarar för att sprida sina erfarenheter i polisregion Stockholm och Stockholms stad ansvarar för att sprida erfarenheter och arbetssätt inom staden.

Visa merVisa mindre

Långsiktigt arbete

Enligt Stephan Kiernan finns det nu runt 15 till 20 kriminella gäng i norra och nordvästra Stockholm. Det pågående projektet handlar om långsiktighet, och att ingen ska falla mellan stolarna.

– Om socialtjänsten inte når fram till en person som befinner sig i kriminalitet, så ligger ansvaret fortsatt hos oss. Vi kan inte riskera att personen går ut och begår grova våldsbrott. Vill personen däremot hoppa av den kriminella banan så ligger ansvaret hos socialtjänst eller sociala insatsgruppen, säger Stephan Kiernan.

Jurister från Stockholms stad deltar också i projektet.

– Det är för att säkerställa att vi verkligen gör allt vi kan av de möjligheter vi har, så att vi kan arbeta på ett korrekt men offensivt sätt inom lagens ramar. Det är ingen quick fix, säger Mikael Jeppson.

Pilotprojektet kommer att spridas bit för bit till andra områden inom Stockholm utifrån lokala behov och förutsättningar.

– Vi håller på just nu och samlar de erfarenheter vi har ett halvår in och kommer dela dessa. Många saker kan man köra copy paste på, och bygger på vedertagen erfarenhet kring samverkan, säger Stephan Kiernan.