Trångt. En solig helgdag parkerar badgästerna överallt, berättar grannarna Inger Ekström, Ulrika Österberg och Eva Svensson.

Bättre väg till Gömmarens bad dröjer

Efter två drunkningsolyckor på ett år ser Huddinge kommun över säkerheten kring sjön Gömmaren och möjligheten för räddningsfordon att ta sig fram. Grannarna i området vill att kommunen tar över ansvaret för den smala bilvägen. Men det kan dröja.

  • Publicerad 09:23, 28 jun 2019

I början av juni dog en ung man i en drunkningsolycka i sjön Gömmaren. Det är andra gången på ett år som den djupa sjön kräver ett människoliv.

Inger Ekström bor knappt hundra meter från badet och såg med egna ögon hur ambulans och brandkår fastnade och blev stående med tjutande sirener. Parkeringen som egentligen bara är byggd för 30 bilar hade betydligt fler gäster, varav många stod parkerade där man inte fick.

– Jag pratade med insatsledaren och han sa att de vid andra tillfällen har behövt bogsera bort bilar för att komma fram här, säger hon.

Parkeringssituationen på Ryttarvägen som leder ner till badet är likadan varje sommar. Trots att det inte är lagligt att stå parkerad längs med vägen kan raden med badgästernas bilar ringla sig flera hundra meter från badet en solig dag. Detta trots att parkeringsvakterna brukar vara snabba att lappa felparkerade bilar.

– Det är en väldigt smal väg. Om man har en liten Micra kommer man förbi, men är det en ambulans eller en brandbil är det kört, säger Ulrika Österberg, som också bor i området.

Utreder säkerheten

Kommunen har inlett en utredning om säkerheten vid badet.

– Vi tittar på vilken mark som vi kan ha tillgång till för att utvidga antalet parkeringsplatser. Då får vi ta hänsyn till att vägen tillhör samfälligheten och den naturskyddade marken som finns i området, säger Anders Ramqvist, chef på stadsmiljöavdelningen.

Det skulle däremot inte lösa parkeringssituationen längs med den smala Ryttarvägen. Enligt Anders Ramqvist faller det utanför kommunens handlingsutrymme eftersom vägen inte tillhör kommunen. Den tillhör Inger, Ulrika och deras grannar som är en del av Glömsta samfällighetsförening.

Drunkningsolycka. Efter drunkningsolyckan tidigare i början av juni har någon satt upp inplastade lappar som informerar om faran med att parkera där man inte får. Foto: Henrik Lindstedt

Föreningen har dock under en längre tid velat göra sig av med ansvaret för vägarna.

– Vi har framhållit till kommunen att de gärna får ta över vägarna i hela norra Glömsta, inte bara Ryttarvägen. Men de vill att vägföreningen tar hand om dem tills de har planerat för nytt vatten och avlopp i området. Det är ju bekvämt för dem att vi löser väghållningen åt dem, säger Lars Wahlström, ledamot i samfällighetens styrelse.

Kommer dröja

Enligt Malin Danielsson (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, kommer det dröja innan kommunen tar över vägen. Planen är mycket riktigt att göra det när kommunalt vatten och avlopps byggs ut i området.

– Den långsiktiga lösningen är att området detaljplaneläggs och att vi i samband med det bygger ut vägen och parkeringsplatsen, säger Malin Danielsson.

Men det kan dröja flera år innan den processen inleds. Trafiksituationen på Glömstavägen är redan påfrestad och det är svårt att påbörja planering av fler bostäder än de som redan finns i planeringen i Glömstaområdet.

– Krasst så inväntar vi bygget av Tvärförbindelse Södertörn för att Glömstavägen ska avlastas. Om det finns åtgärder vi kan göra på kort sikt får vi diskutera med vägföreningen.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tidigast att vara klar 2029 om allt går enligt Trafikverkets tidsplan.

Varför går kommunen inte in och tar över den här vägen direkt?

– Vägföreningen och kommunen måste då komma överens om det och det görs normalt i samband med att vi tar fram en ny detaljplan, säger Malin Danielsson.