Varor och tjänster. En kommun upphandlar avtal om såväl hantverkstjänster som personalinhyrning och matleveranser. Foto: Mostphotos

Bättring utlovas mot brister i upphandling

Kommunens upphandlingsverksamhet får återigen flera nedslag i en ny granskningsrapport. Men efter en tuff tid av personalbrist lovas bättring.

  • Publicerad 09:26, 9 nov 2018

Vi räknar med en avsevärd förbättring.

När LO:s Stockholmsdistrikt förra året granskade kommunernas rutiner för inköp och upphandling hamnade Ekerö näst sist. Och det finns en del brister i kommunens upphandlingsverksamhet.

I revisionsföretaget PwC:s senaste årliga granskning får kommunen återigen nedslag på flera punkter.

Enligt PwC:s granskning görs flera direktupphandlingar för belopp som överskrider den tillåtna gränsen, i strid med lagstiftningen. Allvarliga brister finns i rutinerna och vid intervjuer framkommer oro på upphandlingsenheten för att rutiner och regler inte följs.  

PwC:s revisorer vill inte kommentera sina egna granskningsrapporter. Men Roger Axelsson (S), ordförande för Ekerös kommunrevisorer och den som ger PwC uppdraget att granska upphandlingsverksamheten, har förståelse för problemen.

– Upphandlingsenheten har länge varit underbemannad, men de jobbar kontinuerligt med att förbättra och åtgärda.

Har inte hänt mycket

Den senaste rapporten från PwC är dessutom nästan en kopia av fjolårets rapport, inte mycket har hänt sedan dess. Men det kommer att bli bättre, menar Roger Axelsson.

– Problemet var ännu större då. Då hade man vakanta tjänster som man inte ens kunde tillsätta. Det har man gjort nu, så vi räknar med en avsevärd förbättring. De gör så gott de kan med de medel de har.

Enligt Johan Adner, chef på den granskade upphandlingsenheten, har man i år infört en direktupphandlingsmodul i kommunens system för att förenkla genomförandet.

– Från och med oktober är det obligatoriskt för kommunens verksamheter att använda modulen vid direktupphandlingar med ett värde över 100 000 kronor, säger Johan Adner.

– Vår förhoppning är att en relativt stor del av verksamheternas brister kan avhjälpas. Vid internkontrollen 2019 hoppas vi att vi kan se effekt.

Kan bli politisk fråga

Om bristerna kvarstår kan det bli en politisk fråga om resursfördelning, tror kommunrevisorn Roger Axelsson.

– Vi rapporterar till fullmäktige och påpekar de brister som hittas, men vi bedömer det inte som något katastrofläge. När man har gått förbi lagstiftningen gäller det mindre ärenden. Inga stora upphandlingar. Eftersom de inte haft tillräcklig personal har de varit tvungna att prioritera. Då har man kanske gått förbi saker som borde ha gjorts, säger han.

KRÖNIKA: Vi saknar gammalt hederligt tyckande

Krönika Vi vill gärna behålla insändarsidorna i den här tidningen. De är – eller ska vara – en plattform för er läsare att tycka till om lite vad som helst som händer i er närmiljö på Mälaröarna. Åtminstone...söndag 21/4 1:15

Ekerösonen Leufvenius till Karlskrona

Sport Hugo Leufvenius, 20, flyttar hem till Sverige efter två säsonger i Kanada.lördag 20/4 1:15