VRAK. Båtarna vid naturreservatet Årsta holmar kan bli kvar i sommar med. Foto: Sacharias Källdén

Båtvraken kan bli kvar vid Årsta holmar – i sommar med

Södermalms stadsdelsförvaltning har fått på sig till 31 mars att göra sig av med de många övergivna skrotbåtarna vid Årsta holmar. Men det kommer man inte att hinna med.

  • Publicerad 10:57, 22 feb 2019

Enligt ett beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden ska Södermalms stadsdel se till att alla skrotbåtar vid det nya naturreservatet Årsta holmar är borta senast den 31 mars. Men så kommer det inte att bli.

Nya stadsmiljöchefen Andreas Evestedt uppger att tiden för knapp, för att dels göra en upphandling av entreprenör enligt konstens alla regler och dessutom genomföra bortforslingen.

Nya naturreservatet fullt av övergivna vrak

Därför kommer man nu att ansöka om dispens hos stadsbyggnadskontoret, för att se om man kan få tillstånd att forsla bort båtar även under sommaren.

Detta eftersom fågelskyddet gör att det råder tillträdesförbud vid Årsta holmar mellan 1 april och 31 juli. I värsta fall får båtarna alltså ligga kvar i höst.

– Det kommer bli svårt före sista mars, frågan är nu om vi måste vänta till augusti eller inte. Samtidigt som vi är i färd med upphandling av entreprenör väntar vi på besked rörande dispensen, säger Andreas Evestedt.

Prislapp närmare en miljon kronor

Under en besiktning i december 2018 konstaterades 19 båtar och en flotte ligga olovligen vid Årsta holmar, samt en hel del avfall i vattnet och på stranden kring båtarna.

Exploateringskontoret ska ta bort de båtar som lade till innan naturreservatet bildades, tre båtar och en husbåt. När det kommer att ske kan man i dagsläget inte heller svara på.

Kostnaden för bortforslingen av båtarna uppskattas till 900 000 kronor.

Har varit naturreservat i ett år

Som StockholmDirekt tidigare rapporterat har staden tampats med problem kring övergivna båtvrak i stadens vatten. Särskilt angeläget är bekymret vid Årsta holmar, som förklarades som naturreservat i januari förra året.

Årsta holmar är en del av Södermalm och ska som naturreservat förvaltas av stadsdelsförvaltningen. Men eftersom exploateringskontoret tidigare ansvarade för förvaltningen av området, uppstod dispyt kring vem som nu egentligen var skyldig att få bort skrotbåtarna – inte minst då många av dem körts dit före ansvaret hamnade i stadsdelens knä.

Efter beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 februari i år är dock stadsdelen ansvarig för att forsla bort båtar som tillkommit efter juni 2018 – senast 31 mars.

Visa merVisa mindre