Vatten. Såhär såg det ut vid i Prästsjön när Täbyborna Bosse och Hans var ute och nyårspaddlade. Foto: Privat

Bäver fixade länsstyrelsens jobb – "byggde" ny sjö

Bävrarna visade vägen för länsstyrelsen och tog saken i egna tänder. Tack vare gnagarna finns det nu en ny sjö inne i Täby prästgårds naturreservat.

  • Publicerad 12:03, 17 jan 2020

Sedan 1800-talet har Prästsjön, som ligger i Täby prästgårds naturreservat, varit torrlagd.

Dräneringen gjordes då för att marken skulle användas till odlingsmark.

2016 beslutade länsstyrelsen att göra om området till ett naturreservat och började planera att höja vattenståndet för att återskapa sjön.

– Då såg vi inget vatten alls i Prästsjön, det hade blivit en sumpskog, säger Mats Gothnier, som arbetar på länsstyrelsen och är skötselansvarig för naturreservatet.

Men plötsligt fick allt en vändning. Länsstyrelsen började se att sjön kom tillbaka, utan att de själva hade påbörjat arbetet. Det hade nämligen flyttat in en bäver i naturreservatet som gjorde det som bävrar gör allra bäst – den började bygga dämmen i diken runt om. Vilket i sin tur ledde till att vattenståndet höjdes.

– Det är lite lustigt för den gjorde det som vi hade tänkt göra. Fast gratis, säger Mats Gothnier.

Täby kommun och länsstyrelsen sparade – tack vare bävrarna – över 400 000 kronor, som man annars hade planerat att lägga på att återskapa sjön.

Nybygge. Såhär ser en del av Prästsjön ut, som bävrarna fixade. Nu kan det bli permanent. Foto: Mats Gothnier

Flera nya fågelarter

Tack vare bävern har djurlivet också ökat i reservatet. Fåglar som grågås, sångsvan, trana, tofsvipa och enkelbeckasin har börjat häcka vid sjön. Våtmarken är nu också ett hem för flera av kommunens groddjur och i vattnet lurar en och annan snok.

– Jag tycker att det blivit Täbys finaste fågelsjö, men många känner inte till den, säger Mats Gothnier.

Trots att bävern gjort ett bra grundjobb, är bygget osäkert.

– Folk kan ju tyvärr förstöra bäverdämmet och bävern kan själv riva det om den inte är nöjd med konstruktionen, så sjön blir sårbar, säger Mats Gothnier.

Sjön ska bli permanent

Därför vill nu kommunen tillsammans med länsstyrelsen göra sjön mera permanent.

– Bävern har gjort det på ett lite osäkert sätt, men visat att det fungerar, säger han.

Planen är nu att bygga en dammvall i utloppet. Detta för att få bättre koll på avrinningen och vattennivåerna i sjön. Länsstyrelsen har sökt närmare en halv miljon för att jobba vidare med projektet.

Paddling. Bosse som bor i Täby och som paddlade med vännen Hans i sjön vid nyår tycker att det är bra att det nu finns en ny sjö i Täby. Men under fågelsäsongen ser han till att hålla sig borta, för att inte störa. Foto: Privat

Bra för Vallentunasjön

Förutom att vallen gynnar fågellivet så minskar den också belastningen på Vallentunasjön.

– Om man bromsar upp vattnets avrinning så minskar vi även kväve-och fosforbelastningen i Vallentunasjön. De ämnena gör att sjön växer igen och det blir övergödning, säger Mats Gothnier.

Även om sjön fortfarande är relativt okänd för Täbyborna så finns det några som har hittat hit. Vid nyår paddlade Täbyborna Hans och Bosse runt i Prästsjön.

– Man kan säga att det var världspremiär, eftersom den varit torr sedan 1800-talet. Det vore jättebra om de vill göra sjön permanent, säger Bosse.

Vandalisering av bäverbygge polisanmäls

Här har man sett bävern i Täby:

Vid Mörtsjön

Hagby nära Vallentunasjön

Rönningesjön

Visinge dammarna

Täby prästgårds Naturreservat

Täby Kyrkby

Ullnabäcken

Rönningebäcken

Viggbyholms båtklubb

Visa merVisa mindre