Fullsatt. Aulan på Danderyds gymnasium var nästintill fullsatt under onsdagskvällen. Foto: Lars Avéllan

Bebyggelse i Danderyd debatterades - "behåll Danderyds kärnvärden"

Under onsdagskvällen debatterades byggnationen i Danderyd. Över 400 personer deltog och även representanter från de lokala partierna.

  • Publicerad 12:40, 18 jan 2018

I går kväll var det nästintill fullsmockat i Danderyds gymnasiums aula när cirka 400 personer besökte debattkvällen med tema "Danderyd – Trädgårdsstad eller höga hus?". Debatten arrangerades av Danderyds villaägarförening och en av de mest engagerade, Lars Avéllan var nöjd med utgången.

– Det blev väldigt lyckat för våra intressen. Våra intressen är att bevara Danderyds kommuns kärnvärden, det som gör att folk flyttar hit och vill bo kvar, säger Lars Avéllan.

Kommunens kärnvärden, menar Avéllan, är att Danderyd är och ska förbli en villa- och trädgårdsstad med småskalig bebyggelse.

– I en bok om Djursholm beskrevs det "man kan inte skilja på personen och huset, de har skapat varandra", och den historien har ett viktigt kulturvärde.

"Dåligt informerade"

Boende från hela kommunen närvarade och syftet med mötet var att få en generell diskussion kring hela byggnationen i Danderyd.

– Bakgrunden till mötet är en mängd byggprojekt som alla genererat grupper av människor som känner sig dåligt informerade. I slutet av december startade vi en gemensam kommitté för att organisera oss inför valet, säger Hans Iwan Bratt, som är engagerade i byggfrågorna kring Nora torg.

– Vi gör det här för att fler medborgare ska få komma till tals och få bättre information och mer inflytande.

"Enormt engagemang"

Alla de sju politiska partier som sitter i kommunfullmäktige närvarade på mötet.

– Det visade vilket enormt engagemang som det finns i kommunen när det kommer till bebyggelse och det är något som vi i politiken måste ta till vara på, säger Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

En del av kritiken har riktats mot bristande information från kommunen. Där menar Olle Reichenberg att man, i och med att kommunen själva håller öppet hus gällande byggplanerna för Östra eneby torg senare i januari, utvecklats.

– Vi har en del att hämta utifrån hur vi arbetade med kommunikationen gällande E18-projektet. I slutändan är det naturligtvis svårt att göra alla nöjda.

– Men en slutsats är att vi kan bli mycket bättre på att ha den här typen av möten, vi skulle haft det tidigare.

"Behålla sin särart"

Siv Sahlström (C), oppositionsråd, menar att man flera gånger bestridit byggplaner på, vad de anser vara, storskalig bebyggelse.

– Planerna för Nora torg inkluderade hus som var alldeles för höga. Man måste tänka att en fastighet som anses liten i Mörby centrum är väldigt stor på Nora torg, exempelvis.

– Vi gick emot östra Eneby torg tidigt och det handlar om att varje kommundel ska behålla sin särart, parker och grönområden.

Reichenberg säger vidare att han dagligen pratar med människor som vill att Danderyd ska bygga fler bostäder.

– Det ena behöver inte utesluta det andra. Det finns många äldre som är fast i stora villor och tycker det finns ett dåligt utbud av lägenheter lokalt. Vi måste kunna medverka för ny bebyggelse för våra egna behov, men utan att förstöra våra kulturhistoriska miljöer.

Kommunen vill behålla bron till Tranholmen

Nyheter "Det bästa alternativet som vi ser det" Danderyds kommun har ansökt om att få behålla bron till Tranholmen. Detta då man inte vill gå emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet passagerare i kollektivtrafik.onsdag 8/4 16:43

Så blir Vallentunas första "riskfyllda" spontanpark

Nyheter ✓Parkour ✓Slackline ✓Skejtramper 300 Vallentunabarn har varit med på workshops för att utforma nya aktivitetsparker i kommunen. Den första ska placeras utanför fritidsgården Mega. Nu släpps den första visionsbilden.onsdag 8/4 16:31
Stockholm Direkt