Förskola. Det kommer att behövas hundratals nya förskoleplatser i Håbo för att mätta efterfrågan. Foto: Fredrik Gustafsson

Behövs hundratals nya förskoleplatser i Håbo

Behovet av förskoleplatser i Håbo förväntas öka kraftigt de kommande åren. Att det föddes fler barn i Håbo förra året än på åtta år är en bidragande orsak.

  • Publicerad 10:22, 16 mar 2017

Det föddes rekordmånga barn i Håbo förra året. 249 stycken. Ungefär 50 fler barn än året innan.

Det betyder att det numera föds ungefär lika många barn i Håbo som under
babyboomen i mitten av 00-talet.

Och det ställer krav på kommunen. I form av förskola och skola.

Enligt lag är kommunerna skyldiga att erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från att en ansökan om barnomsorg har nått kommunen. Det klarar Håbo kommun i dagsläget. Trots att 50 fler barn föddes förra året, jämfört med året innan.

– Ökningen ligger inom ramen för vad vi räknat med. Men absolut, vi kanske kommer att vara tvungna att slå knut på oss för att få till förskoleplatser till alla. Men vi kommer att klara av det, säger Lennart Eriksson, utvecklingsledare på Barn och utbildningsförvaltningen på Håbo kommun.

Hundratals fler barn

I en tjänsteskrivelse om lokalbehov i framtiden i kommunen, har Barn och utbildningsförvaltningen skrivit att det fram till och med 2019 kommer att finnas 240 till 350 fler barn mellan ett och fem år, än idag. Och mellan åren 2020 och 2025 tillkommer ytterligare mellan 320 och 670 barn. För att täcka behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen att fastighetsavdelningen på kommunen ska ta fram förutsättningar för och att bygga fem nya avdelningar som byggs vid Skogsbrynets förskola. Samt sex nya avdelningar, i en nybyggd förskola, vid Nybyggets förskola, och att fram till 2025 planera för byggnation av två nya förskolor om åtta avdelningar, totalt omkring 320 platser. Dessutom bör ombyggnation av Viby skola och Viby förskola innebära två nya förskoleavdelningar.

– Antalet barn som föds är relativt konstant. Där vi har svårare att planera är hur många nya inflyttade barn som kommer till Bålsta. I snitt räknar vi med att det kommer att bo 1,9 barn, per villa. Och det återstår att se hur snabbt utbyggnaden kommer att ske i Bålsta, säger Lennart Eriksson.

Har lämnat in ansökan

En ny aktör som vill etablera sig i Håbo är Förskolan I Ur och Skur, som Friluftsfrämjandet driver. De vill öppna en förskola med fyra avdelningar, vilket skulle ge plats åt omkring 80 barn.

– Vi har lämnat in en ansökan. Egentligen har vi haft samtal med kommunen i fyra år, och vi vet att de på Håbo kommun är intresserade, säger Kerstin Andersson på I Ur och Skur Utveckling.

Men det återstår en del innan förskolan I Ur och Skur kan öppna i Håbo. Enligt Friluftsfrämjandet räcker inte det vanliga schablonbidraget från kommunen för att driva förskolan, på den tilltänkta platsen, Väppeby Äng.

– Om man startar verksamhet i en ordinarie lokal, är ofta lokalkostnaden lägre, än vad den blir om man startar i nybyggda lokaler, som vi har för avsikt att göra, säger Kerstin Andersson.

Det behövs för att täcka förskolebehovet till 2020

För att täcka behovet av förskoleplatser fram till 2020 måste då:

Frösundavik bli av som planerat (160 barn).

Två nya (småbarns)avdelningar på Viby förskola komma till (30 barn).

Skogsbrynet utökas med fyra avdelningar (=byggnation av fem avdelningar – en ersätter den paviljong som finns) (80 barn).

Vid nybygget – en utökning med sex nya avdelningar (120 barn).

Ur och skur etablerar sig med minst tre avdelningar (60 barn).

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Musikkvällar på lanthandeln

En artikel ur Sommar E18 Krägga Café och Lanthandel öppnade för lite mer än ett år sedan och är idag välbesökt både i butiken och kaféet och lockar många med sina musikkvällar.tisdag 19/6 22:31

Senaste numret

Bålstabladet