En tidig illustration av bebyggelsen vid det nya torget i korsningen Mariedalsvägen/ S:t Göransgatan. Till höger den aktuella platsen där berget ska väck. Foto: Stockholm stad/David Wiberg

Berg spräcks för nytt torg i Stadshagen

Nu drar ytterligare en del i det stora förtätningsprojektet i Stadshagen igång.

  • Publicerad 11:27, 23 mar 2020

Det är i korsningen S:t Göransgatan/Mariedalsgatan, i höjd med ingången till Stadshagens tunnelbanestation, som staden planerar ett nytt torg samt bostäder.

Men för att göra plats för det behöver dagens berg tas bort, vilket nu ska ske via så kallad bergspräckning. Enligt staden är metoden "mild" och ska inte orsaka skador eller sättningar på befintlig byggnader i området och massorna ska fraktas bort. Dock kommer en ökning av byggtrafik, damm och buller att märkas under byggtiden. Arbetet inleds idag, 23 mars och kommer att på gå under vardagar, klockan 7-19, till juni i år.

Torget, när det är klart, kommer sedan få namnet Treuddstorget, enligt stadsbyggnadskontoret.

Planerna är en del i det stora projektet där cirka 1 800 nya bostäder ska byggas i Stadshagen. Den första delen, med förberedande arbeten för två bostadshus vid Sankt Göransparken är redan igång.