I hörnet Renstiernas gata och Skånegatan planeras nya bostäder att byggas. Men då måste först berget sprängas bort. ​ Foto: Elina Lundberg

Berg vid Nytorget sprängs bort för nytt hus

30 nya bostadsrätter kan byggas mellan Vita bergsparken och Nytorget. Dagens bergskulle sprängs bort och en förskolegård försvinner.

  • Publicerad 09:19, 17 maj 2013

Det är i korsningen där Renstiernas gata möter Skånegatan som nya bostäder föreslås byggas. I dag ligger här en bergskulle som kantas av ett rött stake, där förskolan Nytorget har en del av sin gård.
Blir de nya byggplanerna verklighet ersätts parkmarken med ett tre till fem våningar högt bostadshus med 30 bostadsrätter, som kan stå klart om fyra år.
– Det här är naturmark med ett lågt naturvärde som inte har varit tillgänglig för allmänheten på många år. Samtidigt är det här ett väldigt attraktivt område. Jag tror att många kan vara intresserade av nya lägenheter precis vid Nytorget, säger Christina Winberg på exploateringskontoret.
Staden har varit i kontakt med Pysslingen som driver förskolan Nytorget som informerats om planerna och företaget har visat intresse av att hyra de nya lokalerna som tillkommer i bostadshusets bottenplan.

Ny förskolegård
Förskolechefen Maria Farkas kan ännu inte uttala sig om förslaget, eftersom hon inte tagit del av stadens planer men förskolan är väl medveten om att utegården ligger på stadens mark.
– Vi använder den tillsvidare men har också nära till många andra parker där barnen kan vara ute, säger Maria Farkas.
När det nya bostadshuset står klart kommer en ny gård skapas, som skulle kunna användas både av förskolan, medan de boende i huset får andas frisk luft på balkonger och takterrasser. Huset ska utformas med särskild hänsyn till områdets kulturhistoriska bebyggelse.
Bygget blir det första i området på många år. Senast det byggdes nytt i närheten var 2007 när kvarteret Fikonet på Barnängsgatan fick 115 nya hyresrätter.
– Det finns helt enkelt inte så mycket mark att bebygga på östra Södermalm. Det här är ju ett mindre projekt men staden växer och alla bostäder behövs, säger Christina Winberg.
På sikt kommer drygt 800 nya bostäder byggas när SL lämnar bussdepån i kvarteret Persikan i Barnängen. Tidigast 2019 räknar staden med att husen står klara för inflyttning.