SKYDD. Bergaskogen - de delar som ligger närmast Runbys bostadsområde - ska skyddas genom att kommunen bildar ett naturreservat. Miljöpartiet är och har varit drivande i frågan. Foto: Charlotte Årling/arkiv

Bergaskogen ett steg närmare att bli naturreservat

Frågan om ett naturreservat i Runbys Bergaskog har väckts på nytt. Det är Miljöpartiet i Väsby som vill säkra områdets naturvärden för framtiden.

  • Publicerad 08:14, 13 mar 2019

Runbys Bergaskog har ett stort värde för alla Väsbybor

Miljö- och planutskottet har sedan tidigare föreslagit kommunstyrelsen att ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att starta en reservatsprocess för Bergaskogen. Av någon anledning har detta inte skett trots att det legat som uppdrag i kommunens flerårsplan och finns med i översiktsplanen.

– Min förhoppning är nu på nytt att vi kan få ett blocköverskridande beslut för att säkra natur och rekreativa värden för framtiden, säger Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet.

Bergaskogen, som ligger i anslutning till bostadsområdena Runby och Eds allé i kommunens västra del, är flitigt nyttjad av boende och besökande.

– Runbys Bergaskog har ett stort värde för alla Väsbybor men kanske främst för alla som bor i närheten. Fler flyttar in till Väsby så betydelsen av att skydda våra nära skogar ökar, säger Maria Tuvesson.

Jordlagren i skogen är kalkpåverkade, vilket ger förutsättningar för en säregen kärlväxt- och svampflora. Detta har inte minst Väsbykonstnären Bo Mossberg uppmärksammat i illustrationer från Bergaskogen, nu senast i en utställning på Väsby konsthall.

Miljöpartiet har varit drivande i frågan att bilda ett kommunalt reservat i Runbyskogens östra del. Moderaterna har tidigare varit tveksamma, eftersom man då "låser" marken för all framtid.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att ärendet ska lämnas in till kommunledningskontoret för beredning.

Brand i garagelänga på Kavallerigatan

Nyheter En lövhög fattade eld - elden kunde begränsas Strax före klockan 13 på måndagen fick räddningstjänsten ett larm om brand i en garagelänga på Kavallerigatan i Upplands Väsby.måndag 20/5 16:55

Därför "snöar" det över hela Stockholm

Nyheter ✓Mängder av vitt ludd – här är förklaringen ✓Då maxas det enligt experten Våren har kommit till Stockholm men på marken ligger det ett vitt täcke. Här är svaret på vad det egentligen är som luddar.måndag 20/5 14:10
Stockholm Direkt