UNDERSÖKS. Behovet av ett seniorboende i Bergshamra ska undersökas. Foto: Leif Oldenburg

Bergshamra kan få seniorboende

Alliansen och Bergshamrapartiet ska tillsammans undersöka behovet av ett seniorboende i Bergshamra. Planerna på ett nytt seniorboende ingår som en del i den så kallade Bergshamrastrategin för att utveckla stadsdelen.

  • Publicerad 11:11, 24 okt 2016

– Många av bostäderna i Bergshamra är inte tillgängliga för äldre, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden.

Redan nu pågår detaljplanearbetet för ett nytt trygghetsboende i Bergshamra, väster om torget. Boendet är en del i den budgetöverenskommelse för 2016 som träffades mellan Alliansen och Bergshamrapartiet förra året.

I mitten på nästa månad presenteras budgeten för 2017. Eftersom Alliansen saknar egen majoritet måste man söka stöd utifrån. Även i år ligger Bergshamrapartiet närmast till hands och samtal förs redan.

– Vi förhandlar om Bergshamrafrågor. Men eftersom vi inte har sett hela budgeten ännu är det svårt att säga hur vi ska ställa oss, säger Bergshamrapartiets ordförande Björn Bränngård.

I Solna finns cirka 180 platser på seniorboendena Turkosen, Hallen och Bollen. På Hallen i Råsunda ska ytterligare fyra lägenheter byggas in i nuvarande trivselutrymmen, vilket orsakat kraftiga protester bland de boende.

Vore det inte bättre att placera nästa seniorboende i centrala Solna?

– Det finns behov där också. I exempelvis Råsunda finns det många lägenheter som inte är anpassade för äldre. Vi fortsätter att jobba med den frågan, säger Samuel Klippfalk.

Stockholm Direkt