Alternativ. I parken öster om Bergslagsvägen förbi Vinsta förbereds en tillfällig väg dit trafiken ska ledas om när den gamla vägen stängs av, första delen blir i november. Sedan ska parken, inklusive Vinsta bollplan, återställas. På bild: Elinor Haag, kommunikatör och Maria Rydén, delprojektledare, Trafikverket. Foto: Mikael Andersson

Bergslagsvägen stängs av i höst – så ska trafiken lösas

Arbetet med trafikplats Vinsta, en del av vägbygget Förbifart Stockholm, har märkts av allt mer under sommaren. I veckan flyttades Skattegårdsvägen ett snäpp – och snart är det Bergslagsvägens tur.

  • Publicerad 16:24, 14 aug 2019

Sedan 2016 har vägtunnlar och arbetstunnlar till mastodontprojektet Förbifart Stockholm sprängts fram under Vinsta.

Här, på Bergslagsvägen, ska även en helt ny trafikplats växa fram. Två rejäla cirkulationsplatser ska leda trafiken ner i och upp ur vägtunneln i framtiden, samtidigt som gång- och cykeltrafikanter ska få en egen bro förbi hela trafikplatsen.

Och nu är det mycket som händer i området. Den som kört genom Bergslagsrondellen de senaste veckorna vet att ena körfältet norr i från Bergslagsvägen är tillfälligt avstängt, vilket stoppar upp trafiken en del.

– Det kommer att vara så i ytterligare en månad ungefär, säger Mattias Hörnsten, samordnande byggledare på Trafikverket för trafikplats Vinsta.

Nya ledningar

Anledningen är att det görs omfattande ledningsomläggningar under jord.

– Vattenleningarna här är från 1950- och 60-talen. Vi kan inte bygga en trafikplats på det så de måste flyttas. Då passar Stockholm vatten samtidigt på att uppgradera både dricksvattenledningarna och att lägga nya dagvattenrör, säger Mattias Hörnsten.

Under jord. Bakom byggplanket i Bergslagsrondellen pågår arbetet med att lägga nya vattenledningar, Ellinor Haag, Maria Rydén och Mattias Hörnsten från Trafikverket visar runt. Foto: Mikael Andersson

På gång. "Ofta tycker allmänheten att det inte händer något men det är komplext när ledningar ska flyttas, det tar tid", säger Mattias Hörnsten, samordnande byggledare på Trafikverket för trafikplats Vinsta. Foto: Mikael Andersson

Längre norrut på Bergslagsvägen har Stockholm Exergi länge arbetat med att lägga nya fjärrvärmerör.

– Det är inte del av vägbygget men vi är vi är beroende av många aktörer här och det är hög precisionsgrad, det finns inga marginaler, säger Elinor Haag, kommunikatör för Förbifart Stockholm.

Hon, Mattias Hörnsten och deras kollega Maria Rydén, Trafikverkets delprojektledare på plats, tar oss med ut i området, bakom avspärrningarna, för att berätta vad som är på gång just nu.

I måndags drogs en del av Skattegårdsvägen om tillfälligt för att göra det möjligt att förnya ledningarna och bygga om Skattegårdsvägen.

Snart är det också dags för en tillfällig flytt av Bergslagsvägen. Den stora parkytan öster om vägen är nu ett enormt grusfält.

– Det blir en ny tillfällig väg här i parken, som ska användas när vi stänger av den befintliga Bergslagsvägen för ledningsarbetet. Det kommer inte att påverka trafiken, vi gör en nattlig omläggning när det är dags, säger Mattias Hörnsten.

Tillfällig gång- och cykelbana

Första delen av Bergslagsvägen förbi Vinsta flyttas i november, och andra delen till våren 2020. Även gång- och cykaltrafiken kommer att flyttas tillfälligt.

– I den nya trafikplatsen ingår också en planskild gång- och cykelbanebro, fem meter bred, med cykelstråksstandard, säger Maria Rydén.

I vägen. Strax norr om Skattegårdsvägen, som nu flyttats tillfälligt några meter, sprängs nu berg där på- och avfarten till den norrgående tunneln ska byggas. Foto: Mikael Andersson

När hela Förbifart Stockholm kommer att stå klar är i nuläget osäkert, men klart är att projektet är försenat. Från början var det sagt till 2026 men så blir det sannolikt inte. Ett större inläckage av vatten än förväntat i tunnlarna på norra sträckan och ett oförutsett entreprenörbyte på Lovön är två exempel på orsaker till förseningen.

– Vi kan inte ge något besked just nu, vi håller på att räkna ut det och återkommer under hösten när vi vet mer, säger Elinor Haag.

Stort. Den nya trafikplatsen får två cirkulationsplatser som ska leda motortrafiken upp och ner i tunnlarna. Här byggs också hållplats för snabbussar söderut till Skärholmen och en planskild gång- och cykelbanebro. Foto: Trafikverket/StockholmDirekt

Detta händer nu i Vinsta

Ena körfältet i en del av Bergslagsrondellen kommer att vara avstängt cirka en månad till.

Nu sprängs det vid Skattegårdsvägen, klockan 10 och 14 några dagar i veckan. Det pågår fram till jul. Den som vill förvarnas per sms kan anmäla sig till trafikverkets sprängvarningstjänst på deras hemsida.

Ny infart från Bergslagsvägen vid Coop/Siktgatan öppnar nu i augusti.

I november stängs en del av Bergslagsvägen av och trafiken leds om på tillfällig väg intill. Våren 2020 stängs ytterligare en del av på samma vis.

Visa merVisa mindre