Ansvariga. Det är Kronofogden och polisen som är ansvariga myndigheter vid avhysning av illegala bosättningar, men kommunen har sett över om de kan fungera som en stödfunktion för privata markägare. Foto: Mikael Andersson

Besked: Kommunen kan inte hjälpa markägare vid illegala bosättningar

Kommunen kan inte hjälpa privata markägare att bli av med illegala bosättningar. Det slår en ny utredning fast. Men än är inte sista ordet sagt.

  • Publicerad 16:50, 9 okt 2019

I våras rapporterade JärfällaDirekt om att Järfälla kommun intensifierade sitt arbete för att få bukt med avhysning av illegala bosättningar.

Vad kommunen kan göra för att få bort en bosättning beror på om marken är kommun- eller privatägd. För om bosättningen ligger på privat mark, så är det upp till markägaren själv att agera.

Under året har en utredning gjorts där kommunen sett över om de kan fungera som ett stöd för privata markägare som vill ha hjälp med med avhysning. Den slår fast att kommunen inte kan göra mycket mer än i dag, det vill säga att hänvisa privata markägare till polisen och Kronofogden som är ansvariga myndigheter i frågan.

Arbetet mot illegala läger i Järfälla trappas upp

Kan utredas på nytt

Men Alliansen, som gav uppdraget, tycker inte att utredningen svarade på frågan, och vill att det hela ska utredas vidare. Ett förslag som varken fick uppbackning av S, MP, V eller SD i kommunstyrelsen. Men sista ordet är inte sagt, då ärendet också ska tas upp i kommunfullmäktige.

– Vi gav uppdraget för att vi tycker att kommunen ska kunna ta ett ansvar som en stödfunktion, och göra det vi kan för att hjälpa privata markägare. Men vi behöver få klarlagt exakt vad kommunen kan göra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det här gör kommunen

För att anmäla en illegal bosättning går det att kontakta Järfälla kommuns servicecenter.

Om bosättningen finns på privatägd mark är det upp till markägaren om hen vill agera, och ägaren ska då vända sig till polisen eller Kronofogden.

Om bosättningen finns på kommunägd mark och är detaljplanerad kontaktar kommunen polisen, som genomför en avhysning. De boende får då några timmar eller ett dygn på sig att lämna platsen ihop med information om vad som gäller. Det är sedan kommunens ansvar att städa.

Om bosättningen finns på kommunägd mark som inte är detaljplanerad, kan kommunen polisanmäla bosättningen och kontakta kronofogden om en så kallad handräckning, för att kunna göra en avvhysning. Det är sedan kommunens ansvar att städa.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt