Staden är positiva till att fastighetsägarna utvecklar kvarteret Spelbomskan. Foto: Mimmi Epstein

Beskedet: Läkarhuset kan rivas

Som StockholmDirekt skrev igår vill fastighetsägarna i kvarteret Spelbomskan vid Odenplan utveckla sina fastigheter. Nu kommer beskedet att Läkarhuset kan rivas och en ny byggnad byggas.

  • Publicerad 19:50, 7 nov 2019

Läkarhuset på Odenplan är i stort behov av renovering. Om två till fyra år lämnar Praktikertjänst byggnaden för att sannolikt inte återvända, som StockholmDirekt har skrivit tidigare.

Men renovering är inte det enda alternativet som utreds. Det kan bli aktuellt att riva huset och bygga nytt. I går, onsdag, kom stadsbyggnadskontoret med en förhandsbedömning på den planansökan som Skandia fastigheter skickat in tillsammans med Folksam som äger byggnaden intill Läkarhuset där Coop ligger.

Måste ta hänsyn till Obsan

Där skriver man att en eventuell rivning av Läkarhuset måste studeras noga. Vidare står det: "Om rivning skulle bli aktuell ska den nya volymen inte uppföras till en väsentligt högre höjd en det befintliga huset".

"Ett av flera möjligheter eller behov är att modernisera befintlig fastighet eller genom bygga nytt beroende på husets slutliga byggnadstekniska skick och möjlighet att utveckla", skriver Markus Pfister, fastighetschef på Skandia fastigheter, i ett mejl till StockholmDirekt.

Stadsbyggnadskontoret skriver även i sin förhandsbedömning att man är positiv till Folksams planer på att komplettera sin bebyggelse med bostäder och kontor men att det måste ske med hänsyn till Observatorielundens landskap.

En ny detaljplan beräknas kunna antas 2024 om tidsplan hålls, beräknar stadsbyggnadskontoret.