FIGURSYDD. Den nya berg- och dalbanan måste starta under jord, annars får den inte plats. Foto: Illustration: Tillsammans Arkitekter

Beskedet: Så här vill Grönan bygga ut

Inom kort blir Gröna Lunds utbyggnadsplaner offentliga. ”Den enskilt största investeringen i Gröna Lunds historia”.

  • Publicerad 20:06, 31 okt 2017

Under flera år har Gröna Lund arbetat för att utvidga nöjesfältet på den yta norr om Allmänna Gränd som idag används som parkeringsplats.

Det här är något som Gröna Lund velat göra sedan parkeringsmarken förvärvades 1989. Efter flera motgångar och grusade planer har man nu ett färdigt förslag.

– Vi behöver bli större. Vi har blivit en nöjespark som varje år lockar 1,5 miljoner besökare. Det här ställer nya och högre krav och det är naturligt att vi söker oss till nya ytor, säger Christer Fogelmarck, vd på Park and Resorts.

I fyra års tid har man filat på planerna som nu ska presenteras. Inspirationen på utbyggnaden kommer från byggnader som historiskt funnits på Djurgården. Exempelvis är byggnaden som enligt förslaget ska uppföras i hörnet av Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd inspirerad av en byggnad som stod exakt på den platsen i slutet av 1800-talet.

– Det är jätteviktigt för oss att inte utveckla Gröna Lund historielöst, säger Christer Fogelmarck.

Abba-Björn gör ny satsning på Djurgården

Totalt handlar det om en utbyggnad på 8000 kvadratmeter, vilket skulle göra att Gröna Lunds nöjesfält blir totalt 46 000 kvadratmeter.

Den 14 november går utbyggnadsplanerna ut på offentligt samråd.

– Det känns otroligt spännande att nu få presentera våra utbyggnadsplaner, säger Christer Fogelmarck.

Bye bye radiobilar

Parallellt med utbyggnaden smider Gröna Lund andra, mer närliggande, planer. En knapp tredjedel av nöjesfältet, det så kallade Tyrolerområdet, kommer att grävas upp och göras om.

Detta för att få plats med en ny jätteattraktion, berg- och dalbanan ”Blue Harvest”.

– Vi vill ha en berg- och dalbana som konkurrerar med världens bästa. Den är helt skräddarsydd för platsen och kommer flyga fram över taken, säger Christer Fogelmarck.

För att få plats med den nya åkturen, måste själva start- och avstigningsplats grävas ner under jord, samtidigt som radiobilarna försvinner.

– Det här är den enskilt största investering i Gröna Lunds historia. Bygget liknar komplexiteten med Slussenbygget, i och med att vi kommer hålla öppet som vanligt under hela byggtiden.

KLASSIKER. Radiobilarna kommer att försvinna när Grönan satsar på en ny berg- och dalbana. Men de kan komma tillbaka om Grönan bygger ut på den stora parkeringsplatsen. Foto: Stockholmskällan Lindgren, Herbert

Utbyggnad på parkeringsplatsen

✔ Nytt förslag på hur Gröna Lund ska expandera

✔ Totalt 8000 kvadratmeter på parkeringsplats och ut mot vattnet.

✔ Nya åkattraktioner, byggnader och restauranger.

✔ På parkeringsplatsen fanns ett nöjesfält mellan åren 1924 – 1957.

Tidplan

14 november: Förslaget till detaljplan ställs ut (bland annat på Tekniksa nämndhuset, Fleminggatan)

22 november: Staden håller ett informationsmöte där de berättar om utbyggnadsplanerna.

Om fem år: Runt 2022 är planen att Gröna Lund ska påbörja utbyggnaden mot parkeringsplatsen.

BLUE HARVEST. Nya berg- och dalbanan byggs delvis under jord. Foto: Illustration: Tillsammans Arkitekter

Ombyggnad av befintligt nöjesfält

✔ En tredjedel av befintligt område rivs upp, renoveras och byggs om.

✔ En ny berg- och dalbana, Blue Harvest, byggs.

✔ Blue Harvest ska bli 34 meter hög, cirka 700 meter lång och ha en åktid på cirka 2 minuter.

✔ Ska starta under marken och sedan gå i en båge runt stora delar av nöjesfältet.

✔ Om- och tillbyggnadsarbetet startar hösten 2018 och ska vara klart 2020.

✔ Gröna Lund håller öppet som vanligt under hela byggtiden.