Årstaskogens reservatsgräns är uppe för diskussion. Exploateringsnämnden ska besluta om att skicka förslaget på reservatsgräns på samråd. Foto: Mostphotos

Beskedet: Så mycket vill staden spara av Årstaskogen

Turerna har varit många. Nu står det klart hur staden vill dra Årstaskogens reservatsgräns.

  • Publicerad 14:13, 11 sep 2017

Som vi tidigare skrivit pågår en het diskussion kring utformningen av Årstaskogens och Årsta holmars naturreservat. Diskussionen gäller var någonstans bostäder kan byggas i anslutning till Årstaskogen och hur och var reservatets gräns ska dras.

Som vi skrev här ska staden dra gränsen för naturreservatet först – och därmed paxa resterande mark åt bostadsbyggande.

Och nu är det dags för beslut. Exploateringsnämnden ska besluta om att skicka förslaget på reservatsgräns på samråd. I det förslaget är reservatets storlek 65,9 hektar, något mindre än förslaget från 2014 (som var på 66,4 hektar).

DET HÄR ÄR NYA GRÄNSFÖRSLAGET. Röd områden har tagits bort från reservatet, gröna har tillkommit. Foto: Stockholms stad

Årstaborna pressade politiker om bygge i skogen

Ändringar av gränsen beror på att en utökning av reservatet österut ansetts viktig för att inkludera en större del av koloniområdet bakom Värmdö gymnasium. Att det inte blir ännu längre österut beror på att staden inte vill påverka planeringen av Söderstaden och etapp Gullmarsplan.

Upp mot bebyggelsen i Årsta är det totalt sex olika grönområden i varierande storlek som inte längre tillhör reservatet, enligt förslaget. Marken som hamnat utanför reservatet blir oskyddad och kan därför exploateras.

Mark i Årstaskogen paxas för storbygge

Bakom Bränningevägen har dock gränsen breddats och där ingår numera hela grönområdet i reservatet.

Exploateringsnämnden väntas besluta om att skicka förslaget på samråd på mötet som äger rum på torsdag 21 september. Därefter väntar samråd där stockholmare och andra intressenter får chans att tycka till om förslaget på gränsdragning.

Tidplanen är att kommunfullmäktige ska fatta det slutgiltiga beslutet under våren 2018.

Först efter att gränsen för naturreservatet har beslutats kommer detaljplanearbetet för mellan 800 och 1 000 nya bostäder i skogens kant att dra igång.

"Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat" – det här gäller

Exempel på regler i naturreservat:

✔ Det är förbjudet att störa eller skada djurlivet.

✔ Det är förbjudet att medföra hund som inte är kopplad .

✔ Det är förbjudet att sätta upp skylt, affisch eller liknande.

✔ Förbjudet att anlägga campingplats eller uppställningsplats för husvagnar .

✔ Väg för motorfordon får inte anläggas.

✔ Helt ny byggnad eller anläggning får inte uppföras.

✔ Det krävs tillstånd för att avverka träd eller ta bort dött träd.

✔ Det krävs tillstånd för att gräva, spränga, borra, dika, schakta, muddra eller fylla ut vilket förändrar områdets topografi.

✔ Det krävs tillstånd för att nyanlägga eller utöka befintliga bryggor och hamnar, eller på annat sätt hårdgöra stränder.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Kaos i t-banan – då kör SL tomma bussar

Nyheter Passagerare nekas att kliva på SL har satt in förstärkningsbussar för att kompensera för strulet längs t-banans gröna linje. Men resenärerna är bara tillåtna att åka i ena riktningen. Istället för att släppa på folk väljer SL att...måndag 25/6 17:00

Nu får du grilla i Nackareservatet igen

Nyheter Fritt fram efter eldningsförbudet Eldningsförbudet i Söderorts populäraste naturreservat, hävs. Men inte överallt. Du får fortfarande inte grilla i naturen utan bara på två särskilda ställen.måndag 25/6 13:57