Beslut: bäver ska inte fredas

Fler bävrar kan komma att skjutas i Enköping. Kommunstyrelsen vill inte ändra förhållningssättet till bävrarna. – Det blir ett tjänstemannaärende, säger Ingvar Smedlund (M).

  • Publicerad 16:22, 26 sep 2018

Frågor som berör många människor känslomässigt ska beslutas av politiker

Ena-Håbotidningen berättade i våras om en bäver som skapat sig ett hem vid Enköpingsån i höjd med Munksundet.

När kommunen meddelade att bävern skulle skjutas ledde det till starka känslor hos många. Anledningen till att beslutet om att avliva bävern togs, ska ha varit att den gnagt ner träd som kommunen hade för avsikt att bevara, samt att halvgnagna träd anses utgöra en olycksrisk för förbipasserande längs ån. Beslutet att avliva bävern gjorde många upprörda.

Bland annat anordnade en mindre grupp djurrättsaktivister en demonstration utanför kommunhuset i Enköping.

– Första tanken är alltid att döda. Det är på många andra ställen där man flyttat bävrar, eller att man satt runt nät kring träd man vill bevara. Vi tycker inte att det enda alternativet ska vara att döda, sa Eva Kjellander som rest från Eskilstuna för att delta i demonstrationen.

Kommunen vek sig inte för protesterna. En natt i maj sköts till slut bävern.

Amelia Andersdotter, tidigare EU-parlamentariker för Piratpartiet, lämnade in ett medborgarförslag i frågan. Hon föreslog att bävern inte skulle avlivas utan kommunfullmäktiges godkännande och att fullmäktige skulle besluta att bävern inte skulle avlivas.

– Frågor som berör många människor känslomässigt ska beslutas av politiker, inte av tjänstemän. Jag engagerade mig efter att tjänstemän i Enköping gav intervjuer om att de blivit näthatade för att människor skickat mejl där de uttryckte besvikelse över bäverbeslutet. I min värld är det inte hatiskt att vara missnöjd med ett beslut i en kommun. Om politikerna därtill inte tar över beslutet från tjänstemännen är det inte klart hur en invånare i kommunen på något annat sätt än genom att mejla tjänstemän skulle uttrycka sin oenighet, skriver Amelia Andersdotter i en kommentar till Ena-Håbotidningen.

Medborgarförslaget behandlades på tisdagens kommunstyrelsemöte. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget med motiveringen att bävern ifråga redan är avlivad.

– Det avslogs ju i och med att förslaget var gammalt. Ärendet var passerat, säger Ingvar Smedlund, Moderat och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ur bävervännernas synvinkel hade det kanske varit intressant med en diskussion om hur eventuella nya bävrar i centrala Enköping ska hanteras. Några förändringar är dock inte aktuella. Även i fortsättningen kan bävrar komma att skjutas.

– Det blir en bedömning som tjänstemännen gör. Vi har haft bävrar i ån i många år. Man har sett någon bäver i sommar också. Det är bara om det uppstår problem som tjänstemännen måste agera, säger Ingvar Smedlund.

Bäver

Bävern är Europas största gnagare, med en längd av 75–100 cm och därtill en svans på 30–40 cm. Pälsen är mörkbrun och svansen är kal, mycket bred och platt och kan slås mot vattenytan som en ljudlig varningssignal.

Bävrarna lever i familjegrupper vid sjöar och vattendrag med lövskog på stränderna.
Källa: NE.se

Blåljus: Inbrott och bilstölder

Nyheter Stölder, stölder. Så trist – men ibland kan de faktiskt förhindras. Som när en rådig granne ingrep under natten mot måndagen.måndag 24/6 9:59