Förskolan Polaris ligger på Järfällasidan intill kommungränsen. Skogspartiet till höger i bild tillhör Stockholms stad. Här planeras "Stockholmshus". Illustrationen är från ett annat projekt. Foto: Svenska Bostäder/Stella Papapanagiotou

Beslut om 240 nya bostäder i Hässelby skjuts upp

I torsdags skulle politikerna i stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om nästa steg för 240 nya hyresrätter längs med Växthusvägen i Hässelby villastad. Men det sköts upp till december istället.

  • Publicerad 16:16, 22 nov 2018

I torsdag skulle projektet med 240 hyresrätter vid Växthusvägen upp i stadsbyggnadsnämnden. Men eftersom alla politiker inte hunnit vara ute och titta på platsen beslöt man att bordlägga ärendet till nästa möte som är i december, enligt Edward Tovi, presskontakt för Moderaterna i Stockholm.

Då väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden klubba igenom ett start-PM för byggprojektet vid Växthusvägen. Det innebär att arbetet med att ta fram en ny detaljplan kan börja.

Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Hamnar i Järfälla

Som vi tidigare berättat är det Svenska Bostäder som vill bygga 240 hyresrättslägenheter i så kallade Stockholmshus vid Växthusvägen, mellan Skälbyvägen och rondellen vid Blomsterkungsvägen.

Detta har skapat starka reaktioner bland Skälbybor, eftersom platsen där husen är tänkta att byggas formellt ligger i Stockholm men geografiskt sett är i Järfälla.

Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret har tidigare sagt till StockholmDirekt att Skälbyborna som bor närmast kommer att få göra sina röster hörda i samband med detaljplaneprocessen.

– Då skickas förslaget sannolikt till Järfälla på remiss. De Skälbybor som bor närmast kommer också i vanlig ordning att kontaktas eftersom de är sakägare. Det har ingen betydelse att de bor i en annan kommun, har Margaretha Larsson Almqvist idigare sagt till StockholmDirekt.

Tanken med Stockholmshusen är att bygga billigare så att hyrorna kan hållas nere. Som StockholmDirekt tidigare berättat blir hyrorna dock högre än vad man först trodde. En trea beräknas få en hyra på omkring 10 000 kronor i månaden.

Förutsatt att processen går som planerat kan byggstarten ske 2020 och husen stå klara för inflytt 2022.

Stadens "billiga" hyresrätter blir dyrare än tänkt

Förseningar på pendeln – mitt i fotbollsrusch

Nyheter Felet åtgärdat först vid 19.30 Ett signalfel orsakar förseningar i pendeltågstrafiken på tisdagseftermiddagen.tisdag 25/6 17:50

Georgisk mat har flyttat in i Abrahamsberg

Nyheter Ny krog har tagit över på Drottningholmsvägen Glöm sushi, thai och hamburgare – nu är det grytor och röror som gäller. I alla fall i Abrahamsberg, där Brommas enda georgiska restaurang har öppnat upp.tisdag 25/6 16:54

Vi är Västerort

Stockholm Direkt