DRÖJER. Beslutet om Bergshamraskolan skjuts upp i två veckor. Foto: Leif Oldenburg

Beslut om Bergshamraskolan skjuts upp

Det blir inget beslut om Bergshamraskolan vid måndagskvällens sammanträde i kommunstyrelsen. Ärendet bordläggs i två veckor och tas i stället upp på ett extrainsatt möte den 30 januari.

  • Publicerad 16:27, 16 jan 2017

Uppgiften om att privata Raoul Wallenbergskolan, RWS, vill ta över driften av den kommunala Bergshamraskolan från höstterminen 2018 har orsakat en storm av kritik från föräldrar i området. Alliansen och Bergshamrapartiet var positiva till förslaget från RWS och ursprungligen var det tänkt att kommunstyrelsen på måndagskvällen skulle ta ett beslut om att ställa sig bakom ansökan.

– I den debatt som har pågått under den senaste veckan har det framställts som att det finns ett ärende på kommunstyrelsen den 16 januari 2017 om att lägga ner Bergshamraskolan. Det är felaktigt. Vi är fortfarande i ett tidigt skede i en lång process som kommer att ta 1,5 år att genomföra om RWS startar skola i Bergshamra, skriver Bergshamrapartiets skolpolitiska talesperson Monica Norrman och Marianne Damström Gereben (L) ordförande i barn– utbildningsnämnden i ett gemensamt pressmeddelande.

Nu på onsdag hålls ytterligare ett informationsmöte i Bergshamraskolan.

– Då kommer det också att finnas möjlighet att ha en dialog med politiker i angränsande lokaler, skriver Marianne Damström Gereben och Monica Norrman.

– Vi är ledsna för att otydligheten om vad ärendet faktiskt innebär har skapat oro hos föräldrar, elever och Bergshamrabor. Det var aldrig vår avsikt, utan vår avsikt har varit att skapa förutsättningar för en ännu bättre skolverksamhet i Bergshamra säger Monica Norrman.

– Bergshamraskolan har brottats med ett vikande elevunderlag i cirka 10 år. RWS utvecklingsplaner för skolan och stadsdelen kommer att kunna säkra en stark grundskola med ett högstadium i Bergshamra i framtiden, säger Marianne Damström Gereben (L), barn och utbildningskommunalråd.

Stockholm Direkt