Osäkert. Avtalen mellan Engelska skolan, fastighetsbolaget Nystad och Vallentuna kommun ska granskas innan man kan gå vidare med skolan. Foto: Nystad Vallentuna Skolfastigheter AB

Beslut om Engelska skolan i Vallentuna skjuts upp

Byggandet av Engelska skolan i Åbygläntan dröjer. Istället vill kommunstyrelsen nu granska avtalet mellan parterna igen. Detta efter en överklagan från Socialdemokraterna, som menar att avtalet strider mot lagen.

  • Publicerad 17:07, 24 jun 2019

Den 27 maj beslutade kommunstyrelsen i Vallentuna att godkänna marköverlåtelse- och partavtal med Internationella Engelska skolan och fastighetsbolaget Nystad Vallentuna Skolfastigheter AB, som planerar att bygga den nya friskolan vid Åbygläntan.

I partavtalet står det bland annat att hyresgästen, Engelska skolan, har rätt att dra sig ur avtalet efter fyra år, och om de gör det ska kommunen ta över som hyresgäst. Avtalet löper totalt i 20 år. Det betyder att kommunen skulle fortsätta betala hyra till Nystad i som mest 16 år.

Det är av den enkla anledningen att när vi bygger en ny skola är det betydligt dyrare. Vi har idag en funktion där vi subventionerar hyran för kommunala skolor. Vill man ha fristående alternativ till de kommunala skolorna i kommunen behöver man ge lika villkor åtminstone, säger kommunalråd Parisa Liljestrand (M).

"Hotar den kommunala ekonomin"

Socialdemokraterna i Vallentuna riktar dock stark kritik mot denna så kallade hyresgaranti, som de menar är att gynna enskilda företag – vilket i regel är förbjudet.

– Det är ett riktat stöd. Vi har inte gett sådana här hyresgarantier till några andra företag. Engelska skolan får gärna komma hit, men på egna meriter. Det blir knasigt när aktiebolag helt plötsligt kan börja göra riskfria investeringar. Det hotar ju den kommunala ekonomin om vi plötsligt behöver betala ut en väldigt massa pengar, säger Jerri Bergström (S).

Jerri Bergström (S) har överklagat kommunstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, där han argumenterar för att det bryter mot kommunallagen genom "hyresgarantin" och att beslutet borde fattats i kommunfullmäktige och inte i kommunstyrelsen.

Den 17 juni beslutade förvaltningsrätten om så kallad inhibition. Det betyder att i väntan på att saken prövas ordentligt ska avtalen med Engelska skolan och Nystad inte gälla.

I motiveringen står det att inhibition endast bör gälla om "starka skäl talar för att beslutet är olagligt och om förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada".

Upphäver sitt eget beslut

Men tre dagar senare, den 20 juni, upphävde kommunstyrelsen sitt eget beslut.

Enligt ordförande Parisa Liljestrand (M), beror det delvis på att kommunstyrelsen själva var osäkra på om det var de eller fullmäktige som skulle ha fattat beslutet.

Därför tog man upp beslutet igen på kommunfullmäktige förra måndagen. Under mötet fick oppositionen igenom en minoritetsåterremittering, vilket betyder att ärendet skickas tillbaka för ytterligare behandling.

– Återremissen gör att vi inte fick ett beslut i fullmäktige och då valde vi att häva det tidigare beslutet för att det inte ska bli några frågetecken gällande delegationen, säger Parisa Liljestrand.

Var det enda anledningen till att ni hävde beslutet?

– Nej, nu håller vi på och ska granska avtalet. Vi har granskat det när det togs fram men för att ha både hängslen och livrem så ska vi titta igenom avtalet ytterligare en gång, säger Parisa Liljestrand.

Hon berättar vidare att de kallat till ett extra styrelsesammanträde samt en extra fullmäktige nu på torsdag den 27 juni. Planen är att ta upp avtalen kring Engelska skolan då igen, om granskningen hinner klart tills dess, enligt Parisa.

VallentunaDirekt har pratat med ansvarig person på förvaltningsrätten som säger att det upphävda beslutet inte påverkar rättens ärende i dagsläget, utan att de avvaktar tills överklagandetiden har gått ut.