Oeniga. Johan Nilsson (M) och Emilia Bjuggren (S) resonerar olika när det gäller bevarandet av studiobyggnaden i Skärmarbrink, där Baggpipe Studios i dag håller till. Foto: Moderaterna/Sacharias Källdén

Beslut om rivning av klassisk musikstudio skjuts på framtiden

Exploateringskontoret har dragit tillbaka förslaget om att riva den klassiska studiobyggnaden i Skärmarbrink. Samtidigt råder delade meningar mellan politikerna om husets betydelse för studioverksamheten.

  • Publicerad 20:00, 17 dec 2019

Det var häromveckan som SöderortDirekt kunde berätta om exploateringskontorets förslag som innebär att den 80 år gamla fastigheten Barkborren 6 rivs. Förslaget är på tomträttsinnehavarens initiativ, och tanken är att ge plats åt ett hus på fem-sju våningar med bostadsrätter.

Men när exploateringsnämnden sammanträdde togs aldrig något formellt beslut i frågan.

"Kontoret beslutade att dra tillbaka ärendet för att fortsätta dialogen med fastighetsägaren/tomträttshavaren om utvecklingen av fastigheten", skriver Caroline Cronvall, projektledare på förvaltningen, i ett mejl till SöderortDirekt.

När rivningsförslaget först presenterades startades en namninsamling i protest, som genererat över 6 000 underskrifter. Att ärendet nu skjuts på framtiden välkomnas av flera oppositionspolitiker, däribland nämndens vice ordförande Emilia Bjuggren (S) som vill se ett omarbetat förslag där studiobyggnaden bevaras.

– Jag uppfattar att det egentligen finns en politisk enighet om att man måste satsa på en levande stad och på kulturen. Att det finns både studios och replokaler för att ha kvar det svenska musikundret. Det har stora namn som Max Martin pekat på, säger Bjuggren.

Då finns i det här fallet risken att man i stället får färre nya bostäder. Hur försvarar man det i bostadsbristens Stockholm?

– Generellt sett är vi väldigt drivande med att det ska byggas nya bostäder och att man använder denna typ av kollektivtrafiknära läge. Men här handlar det om 40 bostäder på bekostnad av ett levande Stockholm.

M: Positivt och bra

Nämndens ordförande Johan Nilsson (M) har en annan syn på saken. Han säger att det är "positivt och bra" med planerna på att tillföra 40 lägenheter, och anser att frågan om studiobyggnadens öde ska lösas mellan den privata fastighetsägaren och hyresgästerna.

– Om det skulle löpa hela linan ut tycker jag att det vore väldigt intressant om staden blev inbjudna till att medverka till att verksamheten kan flytta till ett annat ställe, säger han.

Samtidigt är ju det nuvarande huset anpassat för just den här sortens verksamhet?

– Det fyller en tydlig funktion, men det finns inget som säger att verksamheten inte går att återskapa på en annan plats om man skulle vilja.

Apropå värnandet om kulturlivet säger Nilsson att Stockholm är "en jätteviktig plats" för den sortens aktörer.

– Slakthusområdet ska bli ett verkligt kulturellt mecka, så vi försöker skapa platser för kulturutövare i Stockholm. Men det skulle vara fel om vi klev in här.

Det låter som att ni politiker står handfallna i frågan om rivningen?

– Jag skulle inte använda ordet "handfallen". Men det vore fel om vi använder vår makt till att styra något vi inte har att göra med. Vi är inte part i målet.

Emilia Bjuggren (S) anser att majoriteten försöker glida undan ansvaret genom att inte vilja ta ställning, trots att "det är de som äger beslutet". Hon riktar också en känga mot de grönblåas bostadspolitik.

– Jag tror att det som hänt är att majoriteten totalt misslyckats med att nå sitt bostadsmål, och försatt kontoret i en omöjlig situation, säger hon.