UPPSKJUTET. Förslaget om att bygga skola på Solhems bollplan har kritiserats från flera håll. Nu skjuts beslutet upp igen. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Beslut om skola på Solhems BP skjuts upp - igen

Förslaget om att bygga på skola på Solhems BP har kritiserats från flera håll. Beslutet har redan skjutis upp en gång i februari. Nu skjuts det upp igen, till följd av coronaviruset.

  • Publicerad 16:59, 19 mar 2020

Förslaget om att bygga skola på Solhems bollplan bordlades under förra nämndmötet och skulle tas upp på torsdagens möte i exploateringsnämnden.

Men mötet blev uppskjutet på grund av covid-19 och dess efterföljande restriktioner. I ett sms skriver exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M):

"Ärendet bordlades förra nämnden då vi behövde titta närmare på frågan. Dagens nämnd är uppskjuten fram tills dess att vi har beslut från kommunfullmäktige att kunna genomföra möten på distans. Ärendet kommer inte upp nästa nämnd då vi vill ge alla ledamöter möjlighet att delta på lika villkor. Preliminärt ska ärendet behandlas i aprilnämnden".

När beslut tas är alltså inte klart i nuläget.

Förslaget: Bygg en skola på Solhems bollplan

Beslut om skola på Solhems BP skjuts upp

Kritiken växer mot förslaget om skola på Solhems BP

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt