Radarpar. Dvärgpudeln Morris och matte Anna tycker att det behövs en hundrastgård i Vallentuna. Foto: Ella Söderberg

Beslutat: Det blir ingen hundrastgård i Ormsta

Under flera års tid har det pratats om att anlägga en hundrastgård i Vallentuna. En plats fanns föreslagen, men har fått mothugg av grannarna.

  • Publicerad 11:44, 15 nov 2018

I Ormsta mellan Murstensvägen och Björkhagsvägen planerades Vallentunas första hundrastgård att byggas.

Men efter att både närboende och övriga invånare fått tycka till om platsen visade det sig att majoriteten var negativa till den nya hundrastgården.

Därför beslöt teknik- och fastighetsutskottet i slutet av oktober att lägga ner planerna.

– Man tog ett beslut då man dels fick de här synpunkterna, och dels ansåg att det inte var den lämpligaste platsen, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef på kommunen.

Även fastighetsägare har yttrat sig om att de är negativa till rastgårdens placering. De menar att hundägarna troligen kommer att parkera sina bilar i anslutning till rastgården, vilket skulle leda till sämre framkomlighet för de boende.

Vill se hundrastgård

Vallentunabon Anna, som är ute och går med sin dvärgpudel Morris, är en av de hundägare som längtat länge efter en rastgård för hundar.

– Jag tycker inte det är okej att Vallentuna inte har en hundrastgård, det finns hur mycket mark som helst. Exempelvis vid Fågelsången vid industriområdet, då kommer ingen att störas, eller nere vid sjön, säger hon.

Kommunen ger dock inte upp helt - de kommer leta efter en ny plats. Johan Carselind menar dock att det är svårt att hitta en bra plats för hundrastgårdar i centrala delar av Vallentuna.

– Den bör ändå vara hyfsat centralt, men inte så att den påverkar de närboende. Men i dagsläget har vi ingen tidplan, vi får fortsätta titta på det och försöka få fram en plats, säger han.

Synpunkter från boende i området

"Vi boende i området har, mig veterligen, inte heller efterfrågat en plats med mer ljud och rörelse."

"Att föreslå en hundrastgård så tätt mellan flera bostadsområden är enligt mig helt fel placering."

"Jag är glad att en hundrastgård planeras för Vallentuna, det är ett behov att hundägare i Centrum kommer att hitta mycket positiva. Men jag tror inte att placeringen är bra för hundägarnas behov eller för grannarna i området."

"Området bebos till största del av familjer med små barn så det passar väldigt dåligt med en hundrastgård."

"Antalet lösspringande hundar kommer med största sannolikhet att öka markant i området kring hundrastgården."

Här får hundarna egen lekplats i Täby

Nyheter Blir den fjärde i kommunen Nu är det beslutat att Täby får ännu en hundlekplats i kommunen, det blir den fjärde i kommunen.fredag 17/5 16:41

Bo fick kvarnens vingar att snurra igen

Nyheter Uppfinnaren: Finns mängder med problem, men också mängder lösningar Han är den 79-årige Vallentunabon som äger sju olika företag och exporterar produkter till ett 70-tal länder. Han är uppfinnarsonen som började hitta på egna produkter i 20-årsåldern – och som 60 år...fredag 17/5 16:12
Stockholm Direkt