ÄNDRAS. Staden ska göra trafiken säkrare genom att bland annat sänka hastigheterna på flera gator i fyra nya stadsdelar. Foto: Andreas Enbuske

Beslutat: Här får gatorna i Stockholm ändrad hastighet

Sänkta hastigheter och ombyggda övergångsställen. Nu går staden vidare med att förbättra säkerheten i trafiken.

  • Publicerad 12:11, 29 okt 2018

40 och 30 är det nya 50. När staden nu ser över trafiksäkerheten sänks hastigheten på en rad nya gator runt om i stan. Kungsholmen, Spångs-Tensta och delar av Hägersten var först ut i den tidigare omgången av hastighetsförändringar. Nu har turen kommit till Norrmalm, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Liljeholmen.

Nu har kommunstyrelsen klubbat igenom förslaget och på måndag väntas kommunfullmäktige göra detsamma.

Lätta på gasen! I dag sänks hastigheterna

I handlingarna till kommunstyrelsen skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att det är en "historisk satsning".

"Generellt sänkta hastigheter och en ökad hastighetsefterlevnad på stadens gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken. För att förbättra trafiksäkerheten och förbättra efterlevnaden av skyltad hastighet behövs omfattande investeringar", skriver han.

Totalt handlar det om 137 miljoner kronor som ska läggas för de nämnda stadsdelarna. Beloppet ingår i den 750 miljoner kronor som staden ska lägga på liknande satsningar till och med 2026.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Förutom ändrade hastigheter görs även vissa övergångsställen säkrare, bland annat genom att höja upp dessa. En del korsningar byggs om i större grad. Planen är att sätta igång nästa år, men det är bara vissa gator som ändras då, några får vänta till nästa etapp.

Enligt planen ska arbetet med de nya hastigheterna i stadsdelarna vara klart inom ett till tre år.

Så här ändras hastigheterna i din stadsdel:


 
 
 
 

Hässelby-Vällingby (80 miljoner kronor)

Astrakangatan

Sänks till 30 km/h. Dessutom busskuddar, smalare körfält och upphöjda övergångsställen.
 
Bergslagsvägen (Råckstavägen-Sörgårdsvägen)

Ändras från 70 km/h och 50 km/h till 60 km/h på hela sträckan. Även bland annat varning för signalreglerad korsning.
 
Björnmossevägen

Sänks till 40 km/h och 30 km/h på del av sträckan. Även busskuddar och smalare körbana vid vissa övergångsställen.
 
Ekvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även målad körbana och refug vid vissa övergånsställen.
 
Kälvestavägen

Höjs från 30 km/h till 40 km/h.
 
Loviselundsvägen

Sänks till 30 km/h över hela sträckan. Dessutom asfaltsgupp och upphöjda övergångsställen.
 
Maltesholmsvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och till 30 km/h på del av sträckan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även upphöjning av övergångsställen och busskuddar.
 
Melongatan

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och höjs från 30 km/h till 40 km/h på del av sträckan. Däremot är det oförändrat 30 km/h på den del av sträckan vid förskolan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även refug, smalare körfält och upphöjning av övergångsställen.
 
Persikogatan

Sänks från 50 km/h till 40 km/h och nuvarande sträcka med 30 km/h behålls. Även busskuddar och upphöjning av övergångsställe.
 
Råckstavägen

Sänks från 50 km/h till till 40 km/h och 30 km/h. Även busskuddar och upphöjning av övergångsställen.
 
Sandviksvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och höjs från 30 km/h till 40 km/h på del av sträckan. 30 km/h behålls vid förskolan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även busskuddar, smalare körfält och upphöjda övergångsställen. Ny cykelbana vid busshållplatsen i korsningen Sandviksvägen/Hässelby strandväg.
 
Skattegårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

Höjs till 60 km/h på del av sträckan, sänks till 40 km/h på del av sträckan och är oförändrad till 30 km/h på del av sträckan. Även busskuddar, mittrefug, upphöjning av övergångsställen.
 
Solleftegatan

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och blir förändrad på 30 km/h utanför förskolan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även busskuddar, mittrefug, ramper vid övergångsställen.
 
Sörgårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och lämnas oförändrad 30 km/h på del av sträckan. Även upphöjning av övergångsställe, busskuddar, nytt övergångsställe och ny gångväg.
 
Täbylundsvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och höjs från 30 km/h till 40 km/h del av sträckan. Även asfaltsgupp vid övergångsställe.
 
Vällingbyvägen

Sänkas från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och höjs från 30 km/h till 40 km/h på del av sträckan. 30 km/h bibehålls utanför förskolan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även busskuddar, nytt övergångsställe och upphöjning av övergångsställen.
 
Växthusvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och höjas från 50 km/h till 60 km/h på del av sträckan. Även flyttade signalstolpe och ny belysning vid vissa övergångställen.
 
Ångermannagatan (Årevägen-Råckstavägen)

Sänks från 50 km/h till 40 km/h, medan sträckan med 30 km/h behålls. Även busskuddar, smalare körfält och ramper vid övergångsställen.
 
Årevägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/tim. Korsningen Årevägen/Jämtlandsgatan byggs om till rondell, gångbanorna breddas, nya enkelriktade cykelbanor som ansluter till befintliga cykelbanor, nya cykelpassager i rondellen.


 
 

 

Liljeholmen (23,4 miljoner kronor)

Elsa Brändströms gata (väster om Ellen Keys gata)

Höjs från 30 km/h till 40 km/h på södra delen av sträckan, och sänks från 50 km/h till 40 km/h på norra delen av sträckan. Även busskuddar vid övergångsställen.
 
Elsa Brändströms gata (öster om Ellen Keys gata)

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även flyttade övergångsställen och busskuddar.
 
Elektravägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h.
 
Gamla Södertäljevägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h
 
Liljeholmsvägen

Höjs från 30 km/h till 40 km/h på del av sträckan och sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan.
 
Liljeholmsinfarten

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även busskuddar, smalare körfält och bredare mittrefug. Befintligt cykelfält längs Liljeholmsinfarten ersätts med gräs och cykling ska istället ske längs befintlig gångbana mellan trädallén och grönytan strax norr om befintligt cykelfält. En cykelpassage anordnas inom övergångsstället mellan mittrefugerna.
 
Vantörsvägen

Ändras från 50 km/h och 30 km/h till 40 km/h över hela sträckan, utom vid förskolan de tider som är aktuella för vistelse där. Även nya trafiksignaler i korsningen Vantörsvägen/Fruängsgatan.
 
Västbergavägen samt östra delen av Mikrofonvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på Västbergavägen. På östra delen av Mikrofonvägen kommer hastigheten höjas från 30 km/ till 40 km/h. Korsningen Västbergavägen/Elektravägen byggs om till rondell.
 

Skärholmen (26,1 miljoner kronor)

Bredängs allé

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och lämnas oförändrad till 30 km/h på del av sträckan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även busskuddar och ändrade trafiksignaler.
 
Bredängsvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på delar av sträckan och höjs till 60 km/h på delar av sträckan.
 
Björksätravägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och till 30 km/h på del av sträckan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även busskuddar vid övergångsställen.
 
Ekholmsvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h och 30 km/h del av sträckan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan och höjs till 40 km/h del av sträckan. Även busskuddar och ramper vid övergångsställen.
 
Eksätravägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även smalare körfält, ramper och busskuddar vid övergångsställen.
 
Lammholmsbacken

Höjs från 30 km/h till 40 km/h. Över Lammholmsbacken nordväst om korsningen med Skärholmsvägen föreslås gång- och cykelbanan göras genomgående. På Skärholmsvägen strax innan korsningen med Lammholmsbacken breddas körbanan upp från två till tre körfält.
 
Skärholmsvägen

Ändrad hastighet från 70 km/h och 50 km/h till 60 km/h över hela sträckan.
 
Svanholmsvägen

Sänks på del av sträckan från 50 km/h till 40 km/h och höjs på del av sträckan till 60 km/h.
 
Vårbergsvägen

Sänks från 50 km/h till 40 km/tim del av sträckan, dagens 30 km/h på delar av sträckan lämnas oförändrat.
 
Vårholmsbackarna

Sänk från 50 km/h till 40 km/h på del av sträckan och höjs till 40 km/h del av sträckan. Dagens 30 km/h utanför förskolan lämnas oförändrad de tider som är aktuella för vistelse på förskolan. Även ramper vid övergångsställen.
 
Ålgrytevägen

Ändras från 30 km/h och 50 km/h till 40 km/h över hela sträckan Även ny mittrefug vid övergångsställe.

Norrmalm (7,5 miljoner)

Cederdalsgatan

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även ny heldragen mittlinje
 
Mäster Samuelsgatan

Oförändrad hastighet på 30 km/h. Men nya åtgärder som avsmalnad körbana, bredare gångbanor, busskuddar och bredare mittrefug på tre platser
 
Norra Stationsgatan

Sänks från 50 km/h till 40 km/h.
 
Olof Palmes gata

Sänks från 50 km/h till 40 km/h. Även smalare körbanor och busskuddar vid övergångsställen.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.