Översikt. Så här kan det nya bostadsområdet Slättmalm med 350 nya bostäder se ut. Foto: Botkyrka kommun

BESLUTAT. Planer på tusen nya bostäder klubbade

Planer på sammanlagt tusen nya bostäder och en förskola och ett äldreboende vid ett naturreservat klubbades igenom på samhällsbyggnadsnämnden igår kväll. Vi har listat besluten.

  • Publicerad 13:49, 18 okt 2017

1. 350 nya bostäder i Vårsta

Detaljplanen för Slättmalm, ett nytt bostadsområde i grustäkten i Vårsta, antogs. Planen innebär totalt 350 nya bostäder i området i radhus, parhus, villor och flerbostadshus. En förskola med plats för 160 barn och ett gruppboende ingår också i planerna..

Nere vid sjön anläggs en spontanidrottsplats som enligt detaljplanen ska vara en mötesplats för hela Grödingebygden.

Här planeras 350 nya bostäder i Vårsta

2. 400 till 600 nya bostäder i Storvreten/Tumba

Samhällsbyggnadsnämnden gav planuppdrag för ett nytt bostadsområde intill Tumba köpcenter i branten upp mot Storvreten, mellan Huddingevägen och Harbrovägen. Totalt kan byggherren Hökerum Bygg AB bygga mellan 400 och 600 nya bostäder fördelade på femton punkthus.

Bostäderna kommer framför allt upplåtas som bostadsrätter. I planen ingår också en förskola och ett gruppboende.

Nyligen antog Botkyrka kommun en strukturplan för Storvreten. Där slår man fast att området ska förtätas med 2500 till 3000 bostäder fram till år 2040.

Nytt bostadsområde. Här kan mellan 400 och 600 bostäder byggas. Foto: Botkyrka kommun

3. Ett flerbostadshus i Tumba

Ett förslag till detaljplan antogs för bygget av ett flerbostadshus med 13 nya bostäder på en tomt i korsningen Grödingevägen-Kungsvägen i sydvästra Tumba. Planen innebär att en befintlig byggnad på tomten byggs om.

4. Förskola och äldreboende vid naturreservat

Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken för förslag till detaljplanen för bygget av en förskola med plats för upp emot 200 barn och ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter i Vårsta. Tomten ligger i ett skogsparti mellan Dalvägen och Vinterskogens naturreservat.

För stora och små. Intill Vinterskogen planerar kommunen att bygga en förskola och ett äldreboende. Foto: Botkyrka kommun

...och planen att bygga vattenvillor i Fittja skrotades

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lägga ner den tio år gamla planen att bygga villor på Albysjön i Fittja. Anledningen är bland annat att området inte bedöms lämpligt att bygga på. Markförhållandena är svåra då området är skyddszon för Mälaren och viktiga ledningar korsar området och det finns inte tillräckliga skäl för att bryta strandskyddet, enligt utredningen. Företaget Aquavilla AB har inte heller visat att de har ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.