OLOVLIGT. Stadsbyggnadsnämnden säger nej till den öppningsbara inglasningen. Foto: Mimmi Epstein

Beslutat: Staden säger nej till Boulebars inglasning

Grönblåa majoriteten sa nej till att ge Boulebar bygglov för sin inglasning. Nu kan företaget tvingas riva den och samtidigt betala straffavgifter.

  • Publicerad 17:38, 15 jun 2020

Det är den öppningsbara inglasningen, som inte ingick i ursprungsbygglovet för Boulebar, som nu har fått nej i stadsbyggnadsnämnden. Det sedan stadsbyggnadskontoret bedömt åtgärden som planstridig och en bostadsrättsförening motsatt sig bygglovet.

Grannar säger nej till Boulebars bygglov

Beslutet togs på senaste sammanträdet i stadsbyggnadsnämnden. Enbart Sverigedemokraterna ville godkänna bygglovsansökan.

– Då den föreslagna åtgärden är planstridig och det inkommit negativa synpunkter är vår bedömning att bygglov inte kan beviljas. Vi ser dock positivt på verksamheten som bidrar till liv och rörelse i Rålambshovsparken och ser gärna att verksamheten kan utvecklas. För att möjliggöra detta behöver aktören ansöka om ändringar i detaljplanen så att inglasningen blir möjlig, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i en kommentar.

Boulebar kan tvingas riva nybyggd del

Kan överklaga

Nu återstår det att se vad som nästa steg blir gällande inglasningen, som Boulebar menade skulle möjliggöra att ha öppet året om i parken. Om de, som stadsbyggnadsrådet Joakim Larsson hoppas, ansöker om att ändra detaljplanen eller om de exempelvis överklagar beslutet till länsstyrelsen.

Enligt stadsbyggnadskontoret tar det mellan tre till sex månader för myndigheten att pröva ärenden och under tiden kommer inglasningen att få stå kvar enligt tjänstemännen. Men om en eventuell överklagan avslås och avslaget gäller så kommer stadsbyggnadskontoret kräva att inglasningen rivs och Boulebar hotas av sanktionsavgifter, oklart hur höga, då de byggt utan gällande bygglov.

KungsholmenDirekt har sökt Boulebar som inte vill ge någon kommentar kring hur de ska gå vidare i ärendet, eller hur det kommer påverka deras verksamhet, innan de fått ta del av beslutet själva från staden.