Beslutat: Stor rivning vid Tegelbacken

Skanska ska riva sin fastighet vid Tegelbacken och ersätta den med en ny. Beslutet fattades igår.

  • Publicerad 13:54, 30 aug 2018

Skanska ska riva sin fastighet intill Sheraton hotell och bygga en ny, knappt 4,5 meter högre byggnad på platsen. I går antogs detaljplanen under stadsbyggnadsnämndens möte.

Enligt fastighetsägaren håller det nuvarande huset från 1970-talet inte kraven på en modern kontorsfastighet. Ventilationen är dålig, fönstren för små och takhöjden för låg.

– Redan 2006 fattade dåvarande fastighetsägare beslut om att det inte gick att anpassa huset till dagens krav på ventilation och dagsljus, säger Joel Ambré, projektutvecklingschef på Skanska fastigheter.

Den nya föreslagna byggnaden utökas även med cirka tio meter mot Rödbodgatan. Det innebär att gatubredden minskar från knappt 30 meter till 18 meter. Den södra infarten till Klarafaret byggs igen.

– När nerfarten försvinner kommer det att bli mer av en gatumiljö där med träd och trottoarer, säger Joel Ambré.

SE BILDERNA: Förändring på gång i City – hus vid Tegelbacken kan rivas

Antalet arbetsplatser i kvarteret väntas kunna öka från dagens 700 till cirka 1860 stycken. Bottenvåningarna planeras för att innehålla publika lokaler. Dessutom ska Tysta Mari-gången som förbinder Tegelbacken och Klara Västra kyrkogata piffas upp.

– Det är egentligen ett bra stråk som i dag är låst och lite obehagligt. Nu blir det mer galleria-känsla där, säger Joel Ambré på Skanska.

Drar igång efter årsskiftet

Från början planerades även bostäder i projektet, men de valde man att inte gå vidare med. Bland annat på grund av höga bullernivåer i området. Vid årsskiftet är det tänkt att rivningen av befintlig byggnad ska påbörjas.

– Vi hoppas att det nya huset ska stå klart någon gång under andra halvåret 2022, säger Joel Ambré.

Som StockholmDirekt har skrivit tidigare har ett kulturhus för hemlösa, på initiativ av Kavian Ferdowski som driver hemlosa.se, fått låna lokaler i huset utan kostnad.

– Det har fungerat jättebra och vi tycker att det har varit väldigt positivt att lokalerna har kunnat nyttjas tills dess att huset ska rivas och att vi har kunnat bidra. Vi har försökt hjälpa till att hitta nya lokaler men det har varit svårt, säger Joel Ambré.

Kavian Ferdowski har inte hittat någon ny lokal än.

– Det är svårt, men vi är väldigt tacksamma gentemot Skanska att vi har fått vara här, säger han.

Vy från Tegelbacken efter. Foto: BAU arkitekter