Berörda. Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef och Curth Modigh, bilblioteksbesökare. Foto: Erik Hjärtberg

Bibblan ska bli bättre för äldre

Biblioteken i Enköping ska bli bättre på att nå ut till äldre. Det är syftet med ett projekt finansierat av statliga pengar. – Utgångspunkten är de äldres behov, säger Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef på Enköpings kommun.

  • Publicerad 14:18, 26 nov 2018

Enköpings kommun har fått 600 000 kronor av Statens kulturråd för att biblioteken ska bli bättre att nå ut till äldre människor. Projektet görs i samarbete mellan biblioteken och vård och omsorg i kommunen.

Rent konkret ska pengarna användas till att under ett år öka bemanningen för att personalen ska ha tid att utveckla nya arbetssätt när det gäller att arbeta med biblioteksverksamhet för äldre människor.

Nina Halden Rönnlund är verksamhetschef för kultur, konst och bibliotek i kommunen. Hon säger att idéerna om vad som ska göras ska komma från personalen på biblioteken och inom vård och omsorg. Hon har däremot en del tankar om vad det skulle kunna handla om.

– Vi skulle till exempel kunna vidareutbilda vårdpersonal om hur man jobbar med läsning, säger Nina Halden Rönnlund.

En service som biblioteken redan har i dag heter "Boken kommer" och är en kostnadsfri tjänst som levererar låneböcker hem till den som av olika anledningar inte själv kan ta sig till biblioteket.

Andra tänkbara satsningar kan vara att arbeta med digitala hjälpmedel så som e-böcker och ljudböcker, vilka kan vara specialanpassade för människor med olika sorters funktionsnedsättningar.

– Vi ska tänka på att hushålla med resurserna och tänka smartare, säger Nina Halden Rönnlund.

Äldre människor är också en väldigt skiftande grupp där behoven kan variera. Curth Modig, 79 år, är ganska nöjd med biblioteket och har inga tankar om hur verksamheten borde förändras.

– Jag tycker att det är rätt bra som det är. Det är bra att jag kan sitta här och läsa Dagens Industri. Jag är här nästan varje dag, det är ett stopp på vägen när man är ute och rör på sig, säger han.

Statens kulturråd

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Statens kulturråd genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. 225 miljoner kronor om året ska fördelas till Sveriges kommuner.

Statens kulturråd är en central myndighet med uppgift att följa utvecklingen inom kulturområdet, att ge underlag för den statliga kulturpolitiken samt att bistå regeringen vid genomförandet av denna.

Statens kulturråd handlägger ärenden om statsbidrag för teater, dans, musik, litteratur, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet med mera.
Källor: Statens kulturråd, NE.se

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Kyrkan ger svar på tal till besvikna luciafirare

Nyheter Vid luciafirandet i Vårfrukyrkan fick barnfamiljerna sätta sig längst bak. Detta har lett till skarp kritik från föräldrar. – Vi tar till oss kritiken, säger Erik Berger, komminister.fredag 14/12 14:39

Tjuv hoppas på vinterföre

Nyheter Stal skidor och snowboard.fredag 14/12 10:29