”Biblioteket är Bergshamras hjärta”

Förra veckan skrev Vi i Solna om att kommunen beslutat att dra in på obemannade öppettider på kvällar och helger sedan några unga vuxna ställt till med problem på Bergshamrabiblioteket. Nu vill föreningen Bergshamrabibliotekets vänner att oron bemöts med ökad närvaro.

  • Publicerad 10:15, 19 maj 2017

Enligt ordförande Kerstin M Lundberg ska föreningen skicka ut ett brev med en uppmaning till medlemmarna att vistas mer på biblioteket för att göra det tryggare.

Det går exempelvis att säga ifrån lättare om man är fler, om någon skulle uppträda hotfullt.

Bergshamrabibliotekets vänner understryker att det finns en stor gemenskapskänsla i Bergshamra och de tror att man kan klara av det här tillsammans.

– Vi är 175 betalande medlemmar, säger Kerstin M Lundberg, som är orolig för föreningens verksamhet på biblioteket som just nu hålls på de extra öppet-
tiderna.

Biblioteket är en viktig knutpunkt för många, bland
annat för studenter som behöver lugn och ro när de pluggar.

– Biblioteket är Bergshamras hjärta. Det har blivit en samlingspunkt, säger Kerstin M Lundberg.

Bergshamrabibliotekets vänner var med och protesterade för några år sedan när kommunen ville dra ned på öppettiderna, vilket
resulterade i att biblioteket fick längre öppettider
i stället.

Personer med passerkort har fram till nu kunnat komma in i biblioteket på kvällar och helger. Men efter den senaste tidens oroligheter har kommunen nu valt att dra in på de obemannade öppettiderna.

Oroligheterna kring biblioteket har pågått sedan oktober. Roger Markdalen, chef på Solna stads kultur- och fritidsförvaltning, beskriver hur unga vuxna har spelat musik på hög nivå från sina mobiler, skräpat ner, stört besökare och käftat emot personalen. Att dra ner på öppettiderna var ett absolut nödvändigt beslut att ta, enligt förvaltningschefen.

– Personalens arbetsmiljö har blivit ohållbar, även besökarnas trygghet. Det har eskalerat på senare tid, säger Roger Markdalen och tillägger att han snart hoppas att de kan återgå till de vanliga öppettiderna.

Bergshamrapartiet anser att beslutet var fel eftersom det drabbar vanliga biblioteksbesökare.

– Bergshamrapartiet förstår att något måste göras. Men man bör hitta en annan lösning, säger Björn Bränngård från partiet.

Kerstin M Lundberg har full förståelse för att kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm var tvungen att ta beslutet. Oavsett åsikt i frågan hur man löser situationen på kort sikt, säger flera aktörer att de vill samla föreningar och andra aktörer i Bergshamra för att diskutera hur man på sikt ska få bukt med oroligheterna på biblioteket.

Några alternativ som varit uppe på förslag från Peter Edholm (L) är fler väktare och kameraövervakning. Han har även fler förslag han vill diskutera med andra berörda aktörer.

Bergshamra brukar annars ses som en trygg plats av de boende. Bergshamra rankades högst i en trygghetsinventering som nyligen gjordes.

Stockholm Direkt