Stänger. I höst stänger Trångsunds bibliotek.

Bibliotekschefen: ”Trångsund behöver större bibliotek”

Dålig arbetsmiljö och sjunkande utlåningssiffror. Den politiska ledningens argument för att stänga Trångsunds bibliotek har varit många. Men bibliotekspersonalen känner inte igen sig.

  • Publicerad 12:00, 26 jan 2020

Socioekonomiskt svaga grupper är mycket mindre mobila. Och Trångsund har faktiskt delar som är väldigt socioekonomiskt utsatta.

Debattvågorna har gått höga sedan kultur- och fritidsnämnden klubbade beslutet att stänga Trångsunds bibliotek hösten 2020. Beslutet fattades som en del av ett sparpaket. 150 000 ska sparas in nästa år och 300 000 året efter.

Men nämndens ordförande Bosse Källström (L) har också fört fram fler argument. I en debattartikel i HuddingeDirekt påtalade han att arbetsmiljön på biblioteket är otjänlig.

”Känner inte igen mig”

Källströms uttalande har fått David Nygård, bibliotekarie på Trångsunds bibliotek, att reagera.

– Arbetsmiljön är inte otjänlig. Jag känner inte igen mig i den bilden eller hört någon annan beskriva det så. Det är bara något jag har läst nu i debatten. Det stämmer att det har funnits anmärkningar under en lång tid, men det har varit säsongsbetonade problem med temperatur och ventilation, förklarar han.

Tjänlig. David Nygård, bibliotekarie på Trångsunds bibliotek, anser inte att hans arbetsmiljö är otjänlig, vilket nämndordförande Bosse Källström (L) har påstått.

Han får medhåll från konst- och bibliotekschefen Nick Jones:

– I vårt systematiska arbetsmiljöarbete har arbetsmiljön aldrig beskrivits som otjänlig. Men där har politiken kanske gjort en annan bedömning. Av förvaltningen har lokalerna snarare beskrivits inte vara ändamålsenliga då de är så små att de på ett bristfälligt sätt tillgodoser Trångsundsbornas behov, säger han.

Den politiska ledningen har flaggat för att man kommer fortsätta leta efter en ny lokal i Trångsund. Det målet finns även med i den nya utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund. Men något konkret löfte om ett nytt bibliotek i Trångsund har den politiska ledningen inte kunnat ge.

Utlåningen steg förra året

Ett annat argument som Bosse Källström har använt i debatten är att utlåningen på Trångsunds bibliotek har sjunkit med 15 procent mellan 2016 och 2018. Dessutom har Skogås bibliotek fyra gånger så många besökare som systerbiblioteket
i Trångsund, påpekade han
i kommunfullmäktige den 12 december. Det fick honom att dra slutsatsen att ”många Trångsundsbor redan i dag väljer Skogås bibliotek framför Trångsunds”.

Den statistiken stämmer, enligt Nick Jones. Men han påpekar också att utlåningen har gått upp igen i Trångsund under 2019. Enligt förvaltningens bedömning berodde nedgången i utlåning på att de styrde om gruppbesök från skolor och förskolor från Trångsund till Skogås.

– Skogås- och Trångsunds bibliotek är en enhet. Vi har inte ställt biblioteken mot varandra. Det är två bibliotek som utifrån lokaler, utbud och öppettider har helt olika förutsättningar. Förvaltningen har inte lyft statistiken som ett problem, men där har politiken alltså gjort en annan bedömning, säger Nick Jones.

”Mycket mindre mobila”

I annan statistik som biblioteket har tagit fram kan man utläsa att det är unga, äldre och socioekonomiskt svaga grupper som i minst utsträckning tar sig från Trångsund till Skogås bibliotek. De kommer vara svårast att nå efter stängningen.  

– Socioekonomiskt svaga grupper är mycket mindre mobila. Dessa grupper finns även i Trångsund. Det man befarar är att de som mest behöver kommunal service är de som inte rör på sig för att ta del av den.

Trångsunds bibliotek ska stänga

Den 12 november beslutade kultur- och fritidsnämnden att stänga Trångsunds bibliotek som en del av ett sparpaket på totalt 2,3 miljoner kronor. På grund av ett dåligt ekonomiskt läge har alla kommunens nämnder tvingats hitta sätt att spara in pengar.

Källström (L) kan inte lova ny bibbla

Nämndordförande Bosse Källström (L) förtydligar efter kritiken: ”Det försvann två citationstecken. Vad jag menar med otjänlig är att miljön inte är tjänlig för sitt syfte.”

Ordförande. Bosse Källström (L) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Håkan Hildingsson

I en debattartikel i HuddingeDirekt beskrev du arbetsmiljön på Trångsunds bibliotek som ”otjänlig”. Är den det?

– Det försvann två citationstecken. Vad jag menar med otjänlig är att miljön inte är tjänlig för sitt syfte. Väldigt många av böckerna som går ut därifrån är sådana som beställts från andra bibliotek.

Behövs det snarare ett större bibliotek i Trångsund?

– Ja egentligen, eller ett effektivare sätt att få ut böcker från andra bibliotek. Att ha ett helt bibliotek som mest sysslar med utlämning av böcker från andra bibliotek...

De som jobbar på biblioteket vittnar om att det finns ett stort behov av en plats i Trångsund dit invånarna kan komma för att få hjälp av kommunen. Behövs inte ett sådant ställe?

– Jo, det håller jag med om. Men man måste fråga sig om bibliotekarier som har lång akademisk utbildning och har massor av kompetens som borde användas för ren biblioteksverksamhet ska hantera den typen av verksamhet.

Kan du lova att det blir ett nytt bibliotek i framtiden?

– Det behövs mötesplatser för unga, och för alla egentligen, i Trångsund. Kalla det löfte eller ej, det tittar vi på. Vi har försökt med vårt befintliga bestånd redan så jag tror att vi kommer behöva bygga en ny lokal för att tillfredsställa alla behov.

I debatten har du lutat dig mot att utlåningsstatistiken har sjunkit. Blir det inte missvisande att inte nämna att den har gått upp under 2019?

– Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad vi skrev. Med folk jag har pratat med, de säger att det är lika bra att ta sig till Skogås på en gång, eftersom de då får böckerna på en gång.