Renovering. Annika Jönsson tycker att det är bra att man gör om Biblioteksgången till en finare plats.

Biblioteksgången i Täby får ett rejält ansiktslyft

Fler sittplatser, förbättringar för gående och cyklister, och mer ljus och blommor. 2020 kommer Biblioteksgången att rustas upp för miljoner. Något som uppskattas av Täbybor.

  • Publicerad 16:02, 18 jan 2019

– Det vore väldigt trevlig om man gjorde om här, för idag är det inget ställe man stannar på, det svårt att hitta också, säger Annika Jönsson som går förbi på gatan.

Biblioteksgången har sett ut som det gör idag sedan nittiotalet. Många Täbybor använder den frekvent för att komma till badet, polisen och för att handla. Nu vill alltså kommunen förbättra stråket till en plats som Täbyborna inte bara passerar, utan även stannar på.

– Trafiksituationen behöver förbättras för de oskyddade trafikanterna, alltså gående och cyklister. Jag tycker även att det skulle kunna vara en vackrare plats, det finns inte så mycket blommor, det är ganska mörkt och det behövs fler sittplatser, säger Anna Feltelius, parkchef på Täby kommun.

Fler sittplatser och mer blommor

Arbetet har pågått sedan 2016 då kommunen utlyste en arkitekttävling, där en arkitekt stod som vinnare. Förslaget ska projekteras under året och byggstart blir 2020, stråket blir helt färdigt 2021. Något som flera Täbybor vi pratar med tycker är positivt.

– Jag går här varje dag med min man, men vi stannar aldrig här utan går vidare till parken. Skulle det finnas fler sittplatser och blommor så skulle vi kunna sitta här, säger Ingrid Wolf, från Täby Kyrkby.

En man som går förbi håller med.

– Ja, bygg om det, det ser för jävligt ut, säger han och ler.

Upprustning. Mycket färg och fyrkanter som ramar in blommor och sittplatser, så här ser ritningen ut för den nya Biblioteksgången.

Gången kommer att öppnas upp och ett uppdelat gång- och cykelstråk ska byggas. Marken på gågatan ska få en ny beläggning i ljus betong och de solupplysta platserna tas tillvara på ett bättre sätt. Det kommer även att finnas mer belysning, fler sittplatser och fler låga träd och blommor för att öka trivseln.

– Eftersom det är ett viktigt stråk i Täby, där många bor och där det finns sjukvård, polis och affärer, så är det viktigt att det blir trivsamt för alla åldersgrupper. Att man till exempel kan sitta i solen och ta en kaffe, säger Anna Feltelius.

Miljonsatsning

Täby kommun har i sin verksamhetsplan lagt en budget på 38 miljoner kronor för Biblioteksgången. Kostnaderna kommer kommunen att stå för tillsammans med fastighetsägare.

– Tanken är att fastighetsägare längs med stråket ska vara med och betala delar av upprustningen, men förhandlingarna är inte klara ännu. Det man kan säga är att kommunen kommer att stå för de största kostnaderna, säger Anna Feltelius.

Stockholm Direkt