Jens Randecker, arkitekt på SWECO och Charlotta Rosén, projektansvarig på TAM Group. Foto: Mimmi Epstein

BILDEXTRA: Så ska Sturekvarteret byggas om

Färre rivningar, öppna verksamheter under byggtiden, 80 nya hyresrätter och två nya takterrasser. I dag går planerna för Stureplanskvarteret ut på granskning.

  • Publicerad 12:11, 19 jun 2019

Nu är planerna för Sturekvarteret ute på granskning vilket är det sista steget i en planprocess där det finns möjlighet att lämna synpunkter innan en detaljplan antas. I maj 2017 presenterades ett förslag för kvarteret som fick mycket kritik och det återremitterades i stadsbyggnadsnämnden samma år.

Krogstriden om nya Stureplan – två imperier på varsin sida

– Visionen med det uppdaterade förslaget bygger på ett öppet kvarter och en ökad känsla av offentlighet. Den största oron och kritiken, vad som händer med historiskt värdefulla byggnader och störningar under byggtiden, har vi försökt möta, säger Charlotta Rosén, projektansvarig för Sturekvarteret på TAM Group som är byggherreombud för fastighetsägaren ADIA.

De huvudsakliga förändringarna i det nya förslaget är att Bångska palatsets fasad mot Stureplan återskapas till original samtidigt som dess flyglar bevaras och innergården återskapas. Dessutom kommer restauranger, badet och nöjesliv att kunna hålla öppet under hela genomförandetiden.

Nya förslaget: "Så kan Sturekvarteret byggas om – utan massrivningar"

– Sturehofs kök i Vasakronans byggnad kommer att bevaras och när restaurangens lokaler renoveras kommer de ha tillgång till temporära lokaler. Badet kommer att ha en provisorisk ingång under fas två och Sturecompagniet kommer att ha öppet som vanligt under hela byggtiden, säger Charlotta Rosén.

Nya takterasser

Kvarteret får också en ny entré och ett hotell mot Humlegårdsgatan för att göra en tydligare koppling mellan kvarteret och gatan. Hotellet kommer att ha en takterrass och det blir ytterligare en takterrass och restaurang över marmorhallen. De nya planerna innebär även 80 nya hyresrätter mot Grev Turegatan.

I huvudsak är det två byggnader som föreslås rivas. Dels parkeringshuset mot Grev Turegatan där det byggs en ny entré till gallerian och dels kontorshuset från 80-talet på Humlegårdsgatan. Det frigörs även stora ytor under jord där det byggs en matbutik och en matmarknad.

Genomförandetiden är planerad till sju år. Bygget kommer att ske i etapper, på cirka 3,5 år per fas, så att halva gallerian rustas upp åt gången. En utställning och modell av förslaget finns att se inne i Sturegallerian och i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, fram till den 14 augusti. Om det går enligt plan skulle byggstart kunna ske 2021.

– Vi hoppas på ett antagande i oktober. Då skulle allt kunna vara klart 2027-2028, säger Charlotta Rosén.

Bångska palatsets fasad med ornament och statyer ska återskapas till sitt originalutförande. Fasaden har förenklats i etapper och hyvlades slutligen under 1950-talet för att göra plats åt neonskyltar med reklam Foto: ILLUSTRATION: AIX Arkitekter

Genom att återställa Bångska palatsets flyglar återskapas även byggnadens historiska innergård som blir ett nytt publikt stadsrum i Stockholm. Foto: ILLUSTRATION: AIX Arkitekter

Marmorhallen restaureras och här hamnar den nya uppgången från Östermalmstorgs tunnelbanestation. I det nya förslaget blir det ett offentligt stråk mellan marmorhallen och Freys hyrverk för att skapa en bättre koppling i kvarteret. Foto: ILLUSTRATION: Sweco Arkitekter

I samband med 80-talets tillägg av en mezzaninvåning krympte entrén till Marmorhallen. Genom att återskapa den ursprungliga entrén vill man få en mer publik känsla. Foto: ILLUSTRATION: Sweco Arkitekter

Grev Turegatan blir gågata mellan Birger Jarlsgatan och Humlegårdsgatan när parkeringshuset på Grev Turegatan försvinner. Parkeringshuset ersätts av byggnader med fasader som anpassas till stenstadens skala, material- och färgval. Foto: ILLUSTRATION: Sweco Arkitekter

Humlegårdsgatan kopplas ihop med kvarteret genom en tydlig passage och ett nytt hotell i Stureplansgruppens regi. Foto: ILLUSTRATION: General Architecture

Framför Freys hyrverk med sitt karaktäristiska torn ligger idag Tures. Restaurangen flyttar in i en av sidobyggnaderna och öppnar upp för ett torg och bostadsentréer. Glasstrukturen vid nuvarande Tures rivs Foto: ILLUSTRATION: AML Arkitekter /Tmrw

Flera innergårdar i kvarteret som tidigare inte varit publika, öppnar nu upp för allmänheten. Här är Grev Tures galleri som ligger på adressen Grev Turegatan 7. Foto: ILLUSTRATION: AML Arkitekter /Tmrw