Bildspecial: Första titten på framtidens Skärholmen

Här är de: de första glimtarna av framtidens Skärholmen.

  • Publicerad 11:34, 13 jun 2017

Det har snackats om det länge. Fokus Skärholmen – jätteprojektet som ska resultera i minst 4000 nya bostäder i 127-området. Men hur det ska se ut och exakt var alla bostäder ska få plats har länge varit oklart.

Nu börjar det klarna. Och projektet har vuxit. Idag räknar staden med att 6300 bostäder kan byggas. Delvis genom förtätning av områden som redan idag är bebyggda. Men också genom att helt nya områden, men fantasifulla namn som Mälaräng och Skärholmsdalen, skapas.

"Ketchupeffekten" – nu vill alla bygga nya Skärholmen

Vissa av dem ligger längre fram tiden. Men fyra stora områden ska ut på samråd i september. Här är första glimten av framtidens Skärholmen:

Projekt: Vårbergsvägen

Binder ihop. Området kring Vårbergsvägen är ett av de största projekten i Fokus Skärholmen. Ett av målen är att binda ihop Skärholmen och Vårberg med 1200-1400 nya bostäder och en ny grundskola. Skissen visar hur korsningen mellan Svanholmsvägen och Vårbergsvägen kan komma att se ut. Illustration: Tovatt

Längst Vårbergsvägen, mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem, planeras för 1200-1400 nya bostäder, en ny grundskola med plats för 900 elever, en utbyggd och två nya förskolor. Vårbergsvägen ska bli en mer stadsmässig gata, med verksamhet i de nya husens bottenplan. Framtiden för Vårbergs sjukhem är ännu inte klar, det kan behöva rivas helt eller delvis för att ge plats åt bostäder.

Den nya grundskolan är tänkt att ligga i anslutning till Västerholmsparken och Vårbergs IP, som ska rustas upp till ett nytt regionalt idrottscentrum (redan i år ska två nya konstgräsplaner byggas där), och beräknas byggas först år 2030.

Många hade åsikter om byggplanerna på Vårbergstoppen

Vårbergsvägen. Så här kan nya bostäder och skolor (i orange) placeras ut när Vårbergsvägen ska få bostäder. Illustration: Tovatt

Projekt: Mälaräng

”Mälaräng”. I området mellan Bredäng och Mälarhöjden ska jätterondellen byggas om och ge plats åt 1 000 nya bostäder och en ny grundskola. Så här kan de nya bostäderna se ut från Eksätravägen. Illustration: EGA/AIM

Cirka 1000 nya bostäder i hyresrätter och bostadsrätter, en ny grundskola (tidigast 2030) och förskola planeras, för att bygga ihop Bredäng, Mälarhöjden, Västertorp och Fruängen. Här finns även planer på nya parker och kommersiella lokaler och utbyggnad av handelsytor längs Södertäljevägen.

Bostäderna planeras i storgårdskvarter, som är slutna mot Södertäljevägen för att skydda mot buller från trafiken, men med mer varierade byggnader mot Eksätravägen. Nya bostäder planeras även längs Bredängsvägen, för att göra den mer stadslik.

Mälaräng. Illustration: EGA/AIM

Projekt: Skärholmsdalen

Skogsnära. Projektet Skärholmsdalen ska knyta ihop Sätra, Skärholmen och Sätra­skogens naturreservat. Illustration: Nyréns

Mellan Skärholmen, Sätra och Sätraskogen planeras runt 800 nya bostäder med lokaler i bottenvåningen, ett nytt vårdboende, verksamhetslokaler och två nya förskolor. Projektet ses som ett första steg i utvecklingen av Skärholmsvägen till en stadsgata.

Nya planerna: Här kan det byggas på Skärholmsvägen

Skärholmsdalen. Området sträcker sig från Skärholmsvägen i öst till Vårholmsbackarna och Falkholmsgränd i väst. Illustration: Nyréns

Projekt: Söderholmen

Området kring Söderholmsskolan ska få fler bostäder och en ny konstgräsplan. Illustration: Arkitema

I området kring Söderholmsskolan planeras cirka 300 bostadsrätter i 4-6-våningshus. Skolan ska byggas ut och få en större skolgård och en ny idrottsplats med 7-spelarplan med konstgräs och ytor för friidrott ska ersätta Johannesdals BP. Två förskolor föreslås byggas ut.

Söderholmen. Nya bostäder planeras där Johannesdals BP ligger idag. En ny konstgräsplan ska istället byggas i området. Illustration: Arkitema

Här kan det bli nya och större förskolor

Fler bostäder betyder fler Skärholmsbor. Och då behövs platser för förskolor. Nästa vecka tar Skärholmens stadsdelsnämnd ställning till ett första förslag på var de skulle kunna hamna.

– Det är inte klart att det blir exakt här, men vi vill vara ute i god tid och se till att det lirar bra med bostadsplaneringen. Vi vill inte plötsligt stå där med en massa föräldrar som inte har en förskola att sätta sina barn i, säger Sara Heppling Trygg, avdelningschef för stadsutveckling på stadsdelsförvaltningen.

Här föreslås nya förskolor byggas:

Vårholmsbackarna, kvarteret Alholmen: åtta avdelningar

Eksätravägen 128: sex till åtta avdelningar

Idleken i Vårberg: åtta avdelningar

Vårbergsvägen, intill sjukhemsparken: åtta avdelningar

Skärholmsdalen

De här förskolorna kan byggas ut/ersättas:

Vårbergsvägen 64: En ny förskolebyggnad med sex till åtta avdelningar vid förskolan Båtholmen

Ekholmsvägen 333: En ny byggnad med åtta avdelningar vid förskolan Skärholmshöjden

Ekholmsvägen 133: En ny byggnad med fyra till åtta avdelningar vid förskolan Språngbrädan

Björksätravägen 53: En ny byggnad med sex till åtta avdelningar vid förskolan 53:an

Torpgläntan 8: En ny byggnad med åtta avdelningar, som ersätter befintliga förskolan Torpgläntan

Odd fellowvägen 15: En ny byggnad med åtta till tio avdelningar, som ersätter förskolan Lindhagen

Kråksätrabacken 103: Förskolan som finns där nu föreslås avvecklas och ersättas av förskoleavdelningar i nybyggda hus

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.