Ny stadsdel. Parker och moderna hus med bostäder. Södra Värtan ska göras om totalt. Foto: AIX + DPS/Tomorrow

Bildspecial: Så här kan Södra Värtan se ut om några år

Hamnområdet Södra Värtan ska omvandlas till tät kvartersstad full av modern arkitektur.

  • Publicerad 17:11, 19 dec 2016

Den detaljplan för Södra Värtan som nu går ut på samråd innebär att dagens hamn- och industritunga område blir en helt ny del av Stockholms innerstad.

Detaljplanen möjliggör 1 900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar, en stor mängd nya kontors- och butiksytor samt hotell, parker och ett nytt utomhusbad.

– Detaljplanen är en tydlig satsning på starka offentliga rum, både utmed och vattnet och längs stråken i området, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S).

Beslutet: Bonnier får bygga Pirhuset

Detaljplanen består av 18 kvarter och en mellandel och innefattar sexton olika byggherrar. Höjden ska variera men inget hus ska bli högre än 25 våningar, vilket gäller Pirhuset närmast vattnet.

– Det är väldigt mycket omsorg lagt på utformningen, säger Roger Mogert.

Miljardsatsning i Värtahamnen

Förhoppningen är att skapa en ny levande stadsdel som ska locka fler än dem som bor där.

– Jag tror att området i stort, om man räknar in hela Norra Djurgårdsstaden, blir något som man reser till även om man inte bor där. Du har vattnet, du har badplatser och du har ett antal trevliga stråk. Jag tror att det här blir något annat än bostadsstadsdel, säger han.

Det ser rätt flådigt och påkostat ut på bilderna. Hur stor andel av de nya bostäderna kommer att vara hyresrätter?

– Det vet vi inte än. Men det finns en risk i den här typen av dyra projekt att det blir något fler bostadsrätter än man kan önska, säger Roger Mogert.

Unikt nybygge: De boende får själva måla fasaden

Samrådet pågår till den 10 februri. Rent teoretiskt skulle ett genomförandebeslut kunna fattas om cirka ett år, men det förutsätter att planprocessen rullar på utan större hinder.

Pirhuset. Det högsta huset i Södra Värtan blir 25 våningar högt och ska ligga närmast vattnet. Pirhuset ger Stockholm ett nytt landmärke. Foto: AIX + DPS/Tomorrow

Växthus på taket. Vid Södra Hamnvägen vill Abacus bygga ett bostadshus med takterrass där det finns plats för orangeri med utekök, ytor för odling och rekreation. Foto: Abacus och Fojab Arkitekter

Intill Pirhuset ska ett hotell – Ariadne – ligga i en byggnad som kan liknas vid tre kartonger som placerats ovanpå varandra. Detta är Roger Mogerts personliga favorit i detaljplanen. Foto: AIX + DPS

Aktivitet både i botten och på toppen. I kvarter M3 ska det finnas verksamhetslokaler i bottenvåningarna och bostäder på taket. Foto: CA Fastigheter och Lomar Arkitekter

Fasaderna har en yttre beklädnad av plåt och betong i kvarter L2. Foto: HSB Bostad och Joliark

Bottenvåning i kvarter L2. Foto: HSB Bostad och Joliark

Boulevardhuset, Grändhuset och Ambassadvillan utgör ett av bostadskvarteren. Förutom solceller på taken kommer de boende ha tillgång till grönska och odlingsmöjligheter samt ett festhus att samlas och mötas i. Foto: Midroc Property och White Arkitekter

Central park i Södra Värtan som den är tänkt att se ut. Den centrala stadsdelsparken ska ge möjlighet till lek och aktivitet. Parken kommer att vidareutvecklas i det fortsatta arbetet. Foto: AIX Arkitekter

Södra Värtan som det är tänkt att se ut när man flyger över det i framtiden. Foto: AIX Arkitekter