Vill ha dialog. Torghandlaren Ramazan Agir vet inte om han kommer kunna fortsätta driva sin blomsterhandel om han inte får köra in med bil på torget. "Det känns som att de som bestämmer inte ser verkligheten. Kom hit och prata med oss, vi torghandlare kan mycket om hur man hanterar ett torg", säger han. Foto: Claudio Britos

Bilfritt torg kan slå hårt mot torghandeln

5,5 miljoner ska satsas på att få bort bilarna från Skärholmstorget. Men beslutet väcker oro hos torghandlare, som kommer behöva dra sina varor över torget på truckar i stället. "De borde kunna gå några meter med sina varor", säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd.

  • Publicerad 10:46, 27 jun 2019

Situationen på Skärholmstorget har ibland beskrivits som vilda västern. Här ska torghandel samsas med gående och solande människor, poliser och ambulanser och ganska många tjuvåkare, som inte låter sig hindras av att det är förbjudet att köra bil på torget.

Staden uppskattar att runt 100 000 människor rör sig här varje dygn. Men att få till ett bra samspel mellan alla har hittills varit svårt. I trygghetsvandringar pekas torget ut som otryggt på grund av tjuvåkandet och den tunga trafiken har gjort att torgplattorna gång på gång spruckit och behöver bytas ut.

Nu vill trafikkontoret ta i med hårdhandskarna mot trafiken. Och det gäller i princip all trafik – även torghandlarnas.

– Bilar kommer inte att få köra in där. All trafik blir förbjuden på torget, men man kan få dispens om man har särskilda skäl. Till exempel om det ska vara en begravning i kyrkan och det behövs kisttransport, säger Richard Hultman, verksamhetsutvecklare på trafikkontoret.

Förra veckan fick kontoret 5,5 miljoner kronor beviljade ur stadens trygghetsfond. Pengarna ska gå till att täppa igen alla infarter till torget. Alla utom en ska ha fasta hinder.

29 miljoner ska öka tryggheten på gator och torg

– Vi vill täppa till alla infarter, men några måste vara öppningsbara, möjligen med höj- och sänkbara pållare. Blåljus och driftfordon, för exempelvis snöröjning och gatsopning måste kunna passera, säger Richard Hultman.

"Hur ska vi jobba?"

Handlaren Ramazan Agir, som har drivit Emos blommor på torget sedan 1997, är orolig.

– Hur ska vi kunna jobba om det blir förbjudet? Det finns ingen chans. Det känns som att de som bestämt det här inte vet hur Skärholmen ser ut. Vi vill inte heller ha all trafik här på torget, vi förstår att det är livsfarligt. Men de borde kunna hitta någon lösning för oss torghandlare, men de har inte ens pratat med oss, säger han.

Lösningen som trafikkontoret föreslår är att att Bodholmsplan, den lilla vändplanen och parkeringsplatsen bakom kyrkan, görs om till en vändzon med avlastningsytor. Därifrån, en sträcka på cirka 90 meter, ska torghandlarna kunna frakta sina varor med en kärra eller palltruck.

Helt orealistiskt, tycker Ramazan Agir.

– Jag tycker att de kan komma hit och testa det själva när det är vinter, grusigt på marken och minus tio grader. Ska vi göra det varje morgon och kväll, med känsliga blommor?

"Regler till för att följas"

Trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) menar att projektet behövs för att få ordning på torget.

– Får man inte köra bil på torget så får man inte, regler är till för att följas. Annars blir det lätt en känsla av laglöshet och otrygghet som sprider sig. För att inte tala om säkerhetsrisken som bilarna innebär för alla som går på torget.

Torghandlare vi pratat med är oroliga över hur de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, hur ser du på det?

– Torghandlarna kommer få en avlastningsplats inte alltför långt därifrån. Det de säljer går oftast att bära i handen, det kräver egentligen inte biltransport ända fram till torgståndet. De borde kunna gå några meter med sina varor, säger han.

Men här handlar det om nästan 100 meter som blomsterhandlaren kommer behöva dra sina varor. Även på vintern.

– Då tycker jag den blomsterhandlaren ska ta ett samtal med trafikkontoret och se om det går att hitta en lösning under vintertid. Jag förstår att det kan bli problem med sämre väglag, men gäller det enskilda handlare borde det gå att hitta en lösning.

Handlaren Ramazan Agir är tveksam till att han kommer kunna fortsätta driva sin blomsterhandel om den nya planen blir verklighet. Det är inte meningen, menar Erik Slottner.

– Syftet med det här projektet är absolut inte att ta död på torghandeln, den är jätteviktig för det folkliv som finns på torget. Biltrafiken skapar otrygghet och försämrad säkerhet för fotgängare och därför måste den bort, men det får inte ske på ett sätt som gör att torghandeln minskar. Det vore otroligt dåligt.

Sökte 9,5 miljoner kronor – får 5,5

Trafikkontoret sökte 9,5 miljoner ur stadens trygghetsfond för projektet på Skärholmstorget. Bland annat för satsningarna på trafikhinder, men också för att återställa trasiga plattor och för projektledning.

Nu har de blivit beviljade 5,5 miljoner kronor för projekteringen och bygget av trafikhindren. Men några pengar för omläggning av de trasiga plattorna och projektledningen kommer de inte få ur trygghetsfonden. "Vi tycker inte att det är trygghetsskapande åtgärder", motiverar trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) beslutet.

Byggstart av de nya trafikhindren beräknas till våren 2020.

Visa merVisa mindre