Byggnadsminne. Länsstyrelsen Gotland har utsett Biologiska museet till byggnadsminne. Foto: Sacharias Källdén

Biologiska museet kan öppna igen

Biologiska museet på Djurgården blir byggnadsminne vilket innebär att byggnaden och utställningarna skyddas för framtiden. "Målet är att kunna öppna museet och göra det tillgängligt", säger John Brattmyhr, chef på ägaren Skansen.

  • Publicerad 15:18, 29 nov 2018

Det var förra året som Biologiska museet stängde för allmänheten på obestämd tid eftersom byggnaden var i stort behov av renovering. Samtidigt lyckades man inte locka tillräckligt många besökare.

Inför stängningen ordnades det bland annat en protestpromenad för att väcka opinion mot nedläggningen.

De vill rädda museet – på fyllan

I samband med renoveringsbehoven aktualiserades frågan om byggnadsminnesförklaring. Ärendet har handlagts av Länsstyrelsen på Gotland eftersom landshövdingen i Stockholm är ordförande i Stiftelsen Skansen som äger Biologiska museet och en jävsituation annars skulle föreligga.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Man har kommit fram till att museet ska vara ett byggnadsminne eftersom det i hög grad är bevarat som det såg ut när det öppnade 1893, vilket gör att det förmedlar kunskap om musei- och vetenskapshistorien. En del av motiveringen är att det har ett högt kultur- och konsthistoriskt värde att genom ett observatorietorn kunna se djur i sin naturliga miljö. Man menar även att byggnadens exteriör berättar om det sena 1800-talets nationalromantiska stiluttryck som inspirerats av norska stavkyrkor.

BILDSPECIAL: Följ med in bland de döda djuren – där tiden stått stilla i 100 år

Byggnadsminnesskyddet innebär att museet inte får rivas eller förändras till sitt yttre och att utställningarna inte får förändras. Länsstyrelsen kan ge tillstånd för ändring i strid mot skyddsbestämmelserna.

– Huvudsyftet med byggnadsminnesförklaringen är att vi kan behålla huset i all framtid men den kan också innebära att det kan finnas möjlighet till mer pengar. Vårt mål är att öppna museet och göra det tillgängligt men när det kan ske beror helt på hur och när vi kan lösa finansieringsfrågan. Byggnaden är i stort behov av renovering, säger John Brattmyhr, chef på Stiftelsen Skansen.

Länsstyrelsen Gotland har även beslutat att ge bidrag till Stiftelsen Skansen för att byta ut sju takfönster på museibyggnaden. Arbetet beräknas kosta tre miljoner kronor och bidraget täcker 80 procent av kostnaden.

– Det är bra att vi får ordning på taket eftersom det är viktigt att det blir tätt men det återstår mycket mer arbete och behövs mer pengar. Det rör sig om tiotals miljoner kronor. Vi vill öppna så snart som möjligt, men det kan ta tid, säger John Brattmyhr.