Byggs om. Björkebyskolan ska byggas om för att kunna ta emot flera elever till hösten. Foto: Mikael Andersson

Björkebyskolan byggs om – ger plats för en till klass

Turerna kring platsbristen på Björkebyskolan har varit många. Att bygga ut skolan genom tillfälliga paviljonger har varit ett förslag – men nu är beslut fattat om att istället bygga om skolan.

  • Publicerad 11:40, 23 feb 2018

Senast i januari skrev vi om förslaget att öka antalet platser på Björkebyskolan i Skälby genom att bygga moduler på skolgården. Det skulle göra plats för två till klasser i årskurs sex lagom till höstterminens start. Anledningen är att det saknades runt 70 platser på skolan inför hösten 2018, enligt barn-och ungdomsförvaltningens siffror från i höstas.

Nu har kommunen dock tänkt om. Några moduler kommer det inte att bli – istället ska den lokal som för några år sedan huserade skolans numera stängda fritidsgård att byggas om. På så vis får skolan plats för ytterligare en klass till hösten. Det fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om under torsdagen.

– Alla som sökt Björkebyskolan som förstahandsval kommer att få plats. Alla kan känna sig trygga med det, säger Eva Ullberg (S), ordförande i nämnden efter beslutet.

Billigare med ombyggnad

Förslaget om moduler slopades enligt Eva Ullberg dels för att barn-och ungdomsförvaltningen inte längre såg att hela 70 nya platser krävdes inför hösten, vilket skulle innebära att den tilltänkta paviljongen skulle stå halvtom. Samtidigt beräknades modulerna kosta 8 miljoner kronor att bygga, medan den ombyggnation som nu är beslutad beräknas landa på runt 750 000 kronor.

Ombyggnationen ska vara klar till höstterminens start i augusti, men det är ännu inte klart om bygget kommer att påbörjas under våren eller under sommarlovet. Men Eva Ullberg tror inte att elever eller lärare kommer bli störda av bygget om det skulle dra igång under våren. Det eftersom lokalen där det nya klassrummet ska byggas inte ligger i direkt anslutning till befintliga klassrum.

Fler elever kan få plats på Björkebyskolan i höst

70 platser fattas på Björkebyskolan inför hösten 2018

Stockholm Direkt