Blå linje till Gullmars ny plan mot trafikkaoset

Gullmarsplan går mot en trafikinfarkt. Nya Tele2 Arena, Tekniska nämndhuset, Ikea och nya Söderstaden kan tvinga fram blå linje till Gullmarsplan.

  • Publicerad 11:07, 15 mar 2013

Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner gör nu förstudie för en utbyggnad av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka.
Arbetet med förstudien leds av SL och syftet är att utvärdera flera möjliga dragningar av den nya tunnelbanan; i en bergtunnel via östra Södermalm och Sjöstan, en sänktunnel via östra Södermalm och Sjöstan samt en sträckning som samordnas med vägbygget Östra länken i tunnel under Saltsjön och Djurgården. 
Ett fjärde ”västligare alternativ” med möjlig omstigning till grön linje vid exempelvis Medborgarplatsen, Slussen eller Gullmarsplan lades till i förstudiens uppdrag i sista stund och nu utreds även det.
Stockholms handelskammare har tagit ställning för det sistnämnda, en dragning via Gullmarsplan, sedan det blev känt att Ikea vill etablera sig i Söderstaden.

Knyter ihop t-banan
Tidningen Årsta/Enskede kan avslöja att även finansborgarrådet Sten Nordin (M) är positiv till att studera en dragning till Gullmarsplan. Det blir allt viktigare att utreda en ny tunnelbanegren som knyter ihop blå linje med grön vid exempelvis Gullmarsplan ju mer man tittar på utvecklingen av Söderstaden, säger han.
– Det här ingår i det jag tar upp med statens förhandlingsmän som jobbar med frågan om tunnelbaneutbyggnaden, säger Sten Nordin (M).
Tele2 Arena, flera hundra nya bostäder och ett nytt förvaltningshus vid gamla Söderstadion, Ikea, ett stort antal nya butiker samt ombyggnaden av Slussen är alla nya etableringar och händelser som gör det mer och mer nödvändigt med utökad resekapacitet vid Gullmarsplan.
 Nynäsvägen och Skanstullsbron är redan i dag hårt ansatta av biltrafik i samband med stora evenemang i Globen. För att inte trafiken ska bli ohanterlig så har Tele2 Arena ända från början lanserats som en arena som i första hand ska försörjas via kollektivtrafiken.
Den medvetna styrningen bort från bilen ökar trycket ytterligare på Gullmarsplan.

Riskerar trafikinfarkt
Enligt Stella Fare (FP), vice ordförande i landstingets trafiknämnd, håller Gullmarsplan på att drabbas av en trafikinfarkt. Reseknutpunkten måste byggas ut på ett eller annat sätt.
– Arenan och den kommande ombyggnaden av Slussen är bara två aspekter som påverkar Gullmarsplan i hög utsträckning på kort tid, säger Stella Fare.

Kan skapa nya bostäder
Sten Nordin och den borgerliga alliansen ser flera positiva effekter av en framtida tunnelbanegren till Gullmarsplan. En grov tjänstemannaskiss vittnar om att en sådan dragning skulle skapa förutsättningar för uppemot 100 000 nya bostäder söder om Söder.
En så stor exploatering skulle i sin tur kunna skapa ekonomiska förutsättningar för att återaktualisera tanken på att överdäcka Nynäsvägen för att frigöra ännu mer mark.
– Det här är stora och viktiga effekter, säger Sten Nordin.
Miljöpartiet i landstinget välkomnar Sten Nordins nya hållning. Partiet utövade tidigt påtryckningar för att SL också skulle utreda en blå tunnelbanedragning via Gullmarsplan.
– Det här är ett alternativ som blir mer intressant om det har stöd i stadshuset, säger Yvonne Blombäck (MP), ledamot i landstingets trafiknämnd.